Bài 11: Quang hợp và năng suất cây trồng

Thứ tư , 24/08/2016, 22:33 GMT+7
     

SINH HỌC 11 BÀI 11: GIẢI BÀI TẬP QUANG HỢP VÀ NÄ‚NG SUẤT CÂY TRá»’NG

 

I. GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI SÁCH GIÁO KHOA

A. PHÂN TÌM HIỂU VÀ THẢO LUẬN

♦ Tại sao tăng diện tích lá làm tăng năng suất cây trồng ?

Trà lời:

Lá là cÆ¡ quan quang hợp (bài số 8 mục II). Trong lá có lục lạp vá»›i hệ sắc tố quang hợp hấp thụ năng lượng ánh sáng và truyền năng lượng Ä‘ã được hấp thụ đến pha cố định C02 tạo vật chất hữu cÆ¡ cho cây. Do vậy, tăng diện tích lá hấp thụ ánh sáng là tăng cÆ°Æ¡ng dá»™ quang hợp dẫn dến tăng tích lÅ©y chất hữu cÆ¡ trong cây, tăng năng suất cây trồng.

B. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

Giải bài tập 1 trang 50 SGK sinh học 11: Tại sao nói: quang hợp quyết định năng suất cua thá»±c vật? Vì sao?

Trả lởi:

Vì 90 - 95% tổng sản lượng chất hữu cÆ¡ trong cây là sản phẩm của quang hợp.

Giải bài tập 2 trang 50 SGK sinh học 11: Phân biệt năng suất sinh học vá»›i năng suất kinh tế?

Trà lời:

- Năng suất sinh học là tổng lượng chất khô tích lÅ©y được trong 1 ngày trên 1 hecta gieo trồng trong suốt thời gian sinh trưởng.

- Năng suất kinh tế chỉ là má»™t phần của năng suất sinh học chứa trong các cá»› quan có giá trị kinh tế nhÆ° hạt, củ, quả, lá... tùy vào mục Ä‘ích đối vá»›i từng loại cây trồng.

Giải bài tập 3 trang 50 SGK sinh học 11:  Nêu các hiện pháp tăng năng suất cây trồng thông qua sá»± Ä‘iều khiên của quang hợp.

Trà lời:

Cung cấp nÆ°á»›c, bón phân hợp lí, tuyển chọn giống cây có cường Ä‘á»™ quang hợp cao.

sinh hoc 11 bai 11 bai 11 sinh hoc 11 quang hop va nang suat cay trong