Bài 11: Quang hợp và năng suất cây trồng

Thứ tư , 24/08/2016, 22:33 GMT+7
     

SINH HỌC 11 BÀI 11: GIẢI BÀI TẬP QUANG HỢP VÀ NĂNG SUẤT CÂY TRỒNG

 

I. GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI SÁCH GIÁO KHOA

A. PHÂN TÌM HIỂU VÀ THẢO LUẬN

♦ Tại sao tăng diện tích lá làm tăng năng suất cây trồng ?

Trà lời:

Lá là cơ quan quang hợp (bài số 8 mục II). Trong lá có lục lạp với hệ sắc tố quang hợp hấp thụ năng lượng ánh sáng và truyền năng lượng đã được hấp thụ đến pha cố định C02 tạo vật chất hữu cơ cho cây. Do vậy, tăng diện tích lá hấp thụ ánh sáng là tăng cương dộ quang hợp dẫn dến tăng tích lũy chất hữu cơ trong cây, tăng năng suất cây trồng.

B. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

Giải bài tập 1 trang 50 SGK sinh học 11: Tại sao nói: quang hợp quyết định năng suất cua thực vật? Vì sao?

Trả lởi:

Vì 90 - 95% tổng sản lượng chất hữu cơ trong cây là sản phẩm của quang hợp.

Giải bài tập 2 trang 50 SGK sinh học 11: Phân biệt năng suất sinh học với năng suất kinh tế?

Trà lời:

- Năng suất sinh học là tổng lượng chất khô tích lũy được trong 1 ngày trên 1 hecta gieo trồng trong suốt thời gian sinh trưởng.

- Năng suất kinh tế chỉ là một phần của năng suất sinh học chứa trong các cớ quan có giá trị kinh tế như hạt, củ, quả, lá... tùy vào mục đích đối với từng loại cây trồng.

Giải bài tập 3 trang 50 SGK sinh học 11:  Nêu các hiện pháp tăng năng suất cây trồng thông qua sự điều khiên của quang hợp.

Trà lời:

Cung cấp nước, bón phân hợp lí, tuyển chọn giống cây có cường độ quang hợp cao.

sinh hoc 11 bai 11 bai 11 sinh hoc 11 quang hop va nang suat cay trong