Bài 12 Tiết 2: Ô-XTRÂY-LI-A (Thực Hành)

Chủ nhật , 23/10/2016, 17:36 GMT+7
     

TIẾT 2: THỰC HÀNH

TÌM HIỂU VỀ DÂN CƯ Ô-XTRÂY-LI-A

1. MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT ĐƯỢC

- Kiến thức: Biết rõ thêm về dần cư Ô-xtrây-li-a

- Kĩ năng: Phân tích lược đồ, bảng số liệu, xử lí các thông tin cho sẵn. Viết báo cáo.

 

II. GỢI Ý NỘI DUNG THỰC HÀNH

Có thể viết báo cáo với nội dung như sau :

DÂN CƯ - MỘT NGUỒN LỰC QUAN TRỌNG ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ -XÃ HỘI Ở Ô-XTRÂY-LI-A 1.

Dân số ít, gia tảng chủ yếu do nhập cư

- Dân số Ô-xtrây-li-a còn ít: hơn 20 triệu dân trên 7,7 triệu km2.

- Dân số tăng chậm: 1900: 4,7 triệu; 1939: 6,9 triệu; 1985: 15,8 triệu; 2000: 19,2 triệu; 2005: 20,4 triệu.

- Tỉ lệ tăng dân số thấp (1,3%/năm, thời kì 1995 - 2000; 0,6% năm 2005) và có xu hướng giảm nhanh: từ 1,3% xuống 0,6%.

- Dân số tăng chủ yếu do nhập cư: trước 1973, dân nhập cư có nguồn gốc từ châu Âu. Từ 1973 đến nay, dân nhập cư từ châu Á đến tăng nhanh, gần đây đạt 40%. Ô-xtrây-lia là một quốc gia đa dân tộc (151 tộc người), đa tôn giáo, đa văn hoá đang gắn kết với khu vực châu Á - Thái Bình Dương ngày càng mạnh mẽ

2. Dân cư ở Ồ-xtrây-li-a phân bố rất không đồng đều

- Mật độ dân số ở Ô-xtrây-li-a thấp nhất trong số các lục địa có người ở (3 người/km2).

- Dân cư phân bố rất không đều: Khoảng 90% dân số sông tập trung trên 3% diện tích các dải đất ven biển phía Đông, Đông Nam và Tây Nam. Vùng nội địa chiếm 97% diện tích hầu như không có người ở (0,3 người/km2). Tỉ lệ dân cư đô thị cao, chiếm 85% dân số.

- Sự phần bố dân cư không đều khiến lao động sử dụng chưa hợp lí, tài nguyên thiên nhiên không được khai thác đúng mức.

3. Dân cư của Ô-xtrây-li-a có chất lượng cao

- Dân cư ô-xtrây-li-a có trình độ học vấn cao: tỉ lệ phổ cập giáo dục và tốt nghiệp ứng hàng đầu thế giới.

- Ô-xtrây-li-a là một trong 10 nước đứng hàng đầu thế giới về lao động kĩ thuật chất lượng cao, đặc biệt trong ngành công nghệ thông tin va tài chính.

Ô-xtrây-li-a chiếm 2,5% số công trình nghiên cứu, 8 giải Nô-ben khoa học kĩ thuật thế giới.

- Chỉ số HDI đạt 0,955; xếp thứ 3 thế giới.

- Cơ cấu lao động theo khu vực kinh tế phù hợp tiêu chí các nước phát triển: khu vực I rất thấp (3%), khu vực III rất cao (71%).

- Nhờ nguồn nhân lực chất lượng cao nên Ô-xtrây-li-a thu hút mạnh nguồn vốn đầu tư trực tiếp FDI khiến tốc độ tăng trưởng kinh tế cao gấp 2 lần so với nhóm nước phát triển OECD.