Bài 17: Sóng Thủy triều Dòng biển

Thứ tư , 17/08/2016, 11:59 GMT+7
     

BÀI 17: GIẢI BÀI TẬP SÓNG

THỦY TRIỀU - DÒNG BIỂN

(Bài 22 - Ban nâng cao)

 

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

 

Sóng

Thuỷ triều

Dòng biển

Khái

niệm

 Dao động của  nước biển theo  chiều thẳng  đứng.

 Chuyển dộng thường  xuyên và có chù kì cùa  các khối nước trong  biển, đại dương.

 Những dòng nước chảy  trong biển - đại dương  giống như những dòng  sông trên lục địa.

Nguyên

nhân

 Gió

 Sức hút cùa Mặt Trăng. -  Mặt Trời.

 Gió

Phân

loại

 - Sóng bạc  đầu.

 - Sóng thần.

 - Triều cường.

 - Triều kém.

 - Nóng.

 - Lạnh.

Quy luật hoạt động

 Gió càng to,  sóng củng  mạnh.

 Vị trí của Mặt Trăng -  Mặt Trời - Trái Đất.

 -   Bán cầu bẳc: chảy cùng  chiều kim dồng hồ.

 -     Bán cầu nam: Ngược  chiều kim đồng hồ.

 -   Vùng gió mùa biển đồi  theo mùa.

 -   Các dòng biển nóng -  lạnh chảy đổi xứng ở hai  bờ các đại dương.

 

 

II. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI

Giải bài tập 1 trang 62 SGK địa lý 10: Hãy cho biết nguyên nhân tạo thành sóng biển, sóng thần. Kể một số tác hại của sóng thần mà em biết.

Trả lời

- Nguyên nhân chủ yếu tạo ra sóng biển là gió, gió càng mạnh thì sóng càng to.

- Nguyên nhân chủ yếu gây ra sóng thần là động đất, ngoài ra còn do núi lửa phun ngầm dưới đáy biên hoặc do bão.

- Sóng thần có sức tàn phá ghê gớm, gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản. Ví dụ trận sóng thần ngày 26 - 12- 2004 đã làm khoáng hơn 200.000 người cùa 12 nước thuộc Án Độ Dương thiệt mạng, làm hư hại nhiều nhà cửa và cơ sở hạ tâng.

 

Giải bài tập 2 trang 62 SGK địa lý 10Dựa vào các hình 16.1, 16.2, 16.3, hãy nhận xét vị trí của Mặt Trăng so với Trái Đất và Mặt Trời ở các ngày triều cường như thế nào? Vị trí của Mặt Trăng so vói Trái Đất và Mặt Trời ở các ngày triều kém như thế nào?

Trả lời

- Vào ngày triều cường, Mặt Trăng - Mặt Trời - Trái Đất nằm trên cùng một hàng.

- Vào ngày triều kém, Mặt Trăng tạo với Mặt Trời và Trái Đất một góc vuông.

 

Giải bài tập 3 trang 62 SGK địa lý 10: Dựa vào hình 16.4 và kiến thức đã học, hãy cho biết:

- Ở vùng chí tuyến, bò’ nào của lục địa có khí hậu ẩm mưa nhiều, bờ nào của lục địa có khí hậu khô? Tại sao?

- Ờ vùng ôn đỏi, bò’ đại dương nào có khí hậu lạnh, ít mưa, bò- nào của lục địa có khí hậu ấm áp, mưa nhiều?

Trả lời

- Ở vùng chí tuyến, bờ Đông của lục địa có khí hậu ẩm mưa nhiều do ảnh hưởng của dòng biển nóng, bờ Tây cùa lục địa có khí hậu khô do ảnh hưởng cùa dòng biển lạnh.

- Ờ vùng ôn đới, bờ Tây cùa đại dương có khí hậu lạnh, ít mưa; bờ Tây cùa lục địa có khí hậu ấm áp, mưa nhiều.

 

III. KIẾN THỨC KHOA HỌC

1. Nguyên nhân sinh ra sóng thần là gì ???

2. Thủy triều là gì ???

3. Nguyên nhân hình thành dòng hải lưu ???

dia ly 10 bai 17 dia ly 10 bai 22 sgk nang cao song thuy trieu dong bien