Bài 22: Kinh tế của con người ở đới lạnh

Chủ nhật , 14/08/2016, 23:40 GMT+7
     

ĐỊA LÝ 7 BÀI 22: GIẢI BÀI TẬP HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI Ở ĐỚI LẠNH

 

I. GỢl Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI

Câu 1. Quan sát các hình 22.1 (trang 71 SGK), cho biết:

- Có các dân tộc nào sinh sống ở đới lạnh phương Bắc?

- Địa bàn cư trú của các dân tộc sông bằng nghề chăn nuôi và địa bàn cư trú của các dân tộc sống bằng nghề săn bắt.

Trá lời:

- Tên các dân tộc sinh sống ở đới lạnh phương Bắc: Chúc, I-a-kút, I-nuc, Xa-mô-y-et, La-pông.

- Địa bàn cư trú của các dân tộc sông băng nghề chăn nuôi:

+ Người Chúc, I-a-kút, người Xay-mô-y-et ở Bắc Á.

+ Người La-pông ở Bắc Âu.

- Địa bàn cư trú của các dân tộc sông bằng nghề săn bắt: người I-nuc ở Bắc Mĩ.

 

II. GỢI Ý THỰC HIỆN CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CUỐI BÀI

Giải bài tập 1 trang 73 SGK địa lý 7: Kể tên các hoạt động kinh tế cổ truyền của các dân tộc phương Bắc.

Trả lời:

Các hoạt động kinh tế cổ truyền của các dân tộc phương Bắc: chăn nuôi và săn bắt.

- Chăn nuôi: tuần lộc, chó (để kéo xe).

- Săn bắt: tuần lộc, hải cẩu, gấu trắng, đánh bắt cá.

Giải bài tập 2 trang 73 SGK địa lý 7: Đới lạnh có những nguồn tài nguyên chính nào? Tại sao cho đến nay nhiều tài nguyên của đới lạnh vẫn chưa được khai thác?

Trả lời:

- Những nguồn tài nguyên chính của đới lạnh: hải sản, khoáng sản (đồng, uranium, kim cương, kẽm, vàng, dầu mỏ,...), thú có lông quý.

- Đến nay nhiều tài nguyên của đới lạnh vẫn chưa được khai thác vì điều kiện khai thác rất khó khàn:

+ Về tự nhiên: khí hậu quá lạnh, đất đóng băng quanh năm, mùa đông kéo dài,...

+ Về xã hội: thiếu nhân công, thiếu phương tiện vận chuyển và kĩ thuật hiện đại,...

Giải bài tập 3 trang 73 SGK địa lý 7: Cho những cụm từ: khí hậu rất lạnh, băng tuyết phủ quanh năm, thực vật rất nghèo nàn, rất ít người sinh sống, hãy lập một sơ đồ theo mẫu (GSK, trang 73) thể hiện mối quan hệ giữa môi trường và con người ở đới lạnh.

Trả lời:

Sơ đồ hoàn thành

 

III. CÂU HỎI TỰ HỌC

1. Hoạt động kinh tế cổ truyền của các dân tộc ở đới lạnh phương Bắc là:

A. Chăn nuôi tuần lộc.

B. Đánh bắt cá.

C. Săn thú có lông quý để lấy mỡ, thịt, da.

D. Tất cả đều đúng.

Trả lời: Chọn D

2. Địa bàn cư trú của các dân tộc sống bàng nghề săn bắt ở:

A. Bắc Âu và Bắc Mĩ.                       B. Bắc Mĩ và đảo Grơn-len.

C. Bắc Á và Bắc Âu.                         D. Bắc Âu và đảo Grơn-len.

Trả lời: Chọn B

3. Tài nguyên chính của đới lạnh là:

A. Hải sản, thú có lông quý, đồng, uranium, kim cương,...

B. Hải sản, than đá, dầu mỏ.

C. Kim cương, dầu mỏ, các loại chim.

D. Thú có lông quý, than đá, kim cương.

Trả lời: Chọn A
dia ly 7 bai 22 bai 22 dia ly 7 soan vat ly lop 7 bai 22 kinh te cua con nguoi o doi lanh