Bài 27: Thực hành kinh tế biển của bắc trung bộ và duyên hải nam trung bộ

Thứ hai , 22/08/2016, 12:25 GMT+7
     

BÀI 27: THỰC HÀNH KINH TẾ BIỂN CỦA BẮC TRUNG BỘ

VÀ DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ

 

I. GỢI Ý NỘI DUNG THực HÀNH

Giải bài tập 1 trang 99 SGK: Dựa vào hình 24.3 và 26.1 trong SGK và Atlat Địa 11 Việt Nam, xác định:

- Các cảng biển: Vinh, Đồng Hới, Huế, Đà Năng, Dung Quất, Quy Nhơn, Nha Trang.

- Các bãi cá, bãi tôm:

+ Bãi cá: Bạch Long Vĩ, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, cồn cỏ, Đà Năng, Sa Huỳnh, Quy Nhơn, Ninh Thuận - Bình Thuận.

+ Bãi tôm: Bạch Long Vĩ, Đồng Hới, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi - Bình Định — Phú Yên, Khánh Hoà — Ninh Thuận — Bình Thuận.

- Các cơ sở sản xuất muối: Sa Huỳnh

- Những bãi biển có giá trị du lịch nổi tiếng ở:

+ Bắc Trung Bộ: sầm Sơn (Thanh Hóa), Cửa Lò (Nghệ An), Thiên Cầm (Hà Tĩnh), Đồng Hới, Lăng Cô (Thừa Thiên - Huế), Đà Nẵng

+ Nam Trung Bộ: Đà Nang, Sa Huỳnh, Quy Nhơn, Tuy Hoà, Nha Trang, Cà Ná, Mũi Né.

- Nhận xét về khả năng phát triển kinh tế biển ở Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ: có khả năng phát triển tổng hợp kinh tế biển với các ngành giao thông vận tải biển, khai thác hải sản, sản xuất muối, du lịch.

Giải bài tập 2 trang 99 SGK: Căn cứ vào bảng số liệu SGK

a) So sánh

- Sản lượng thuỷ sản khai thác của Bắc Trung Bộ nhỏ hơn 3 lần so với Duyên hải Nam Trung Bộ.

- Sản lượng thuỷ sản nuôi trồng của Bắc Trung Bộ lớn hơn so với Bắc Trung Bộ.

b) Giải thích

- Bắc Trung Bộ có nhiều đầm phá, cửa sông, mặt nước nuôi trồng thuỷ sản.

- Duyên hải Nam Trung Bộ có nhiều điều kiện thuận lợi cho khai thác thuỷ sản, đặc biệt nằm gần các ngư trường lớn.

 
dia li 9 bai 27 bai 27 dia li 9