Bài 43: Dân cư, xã hội trung và nam Mĩ

Thứ ba , 16/08/2016, 21:10 GMT+7
     

ĐỊA LÍ LỚP 7 BÀI 43: GIẢI BÀI TẬP DÂN CƯ, XÃ HỘI TRUNG VÀ NAM MĨ

 

I. GỢl Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI

Câu 1. Quan sát hình 43.1, hãy:

- Cho biết sự phân bố các đô thị từ 3 triệu dân trở lên ở Trung và Nam Mĩ có gì khác với Bắc Mĩ.

- Nêu tên các đô thị ở Trung và Nam Mĩ có số dân trên 5 triệu người.

Trả lời:

- Điểm khác về sự phân bố các đô thị từ 3 triệu dân trở lên ở Trung và Nam Mĩ với Bắc Mĩ:

+ ở Trung và Nam Mĩ: các đô thị từ 3 triệu dân trở lên phân bố nhiều cả trên mạch núi An-đét lẫn ven biển phía đông nam.

+ Ở Bắc Mĩ: các đô thị từ 3 triệu dân trở lên phân bố chủ yếu ở phía đông.

- Các đô thị ở Trung và Nam Mĩ có số dân trên 5 triệu người: Mê-hi-cô Xi-ti, Bô-gô-ta, Li-ma, Xan-ti-a-gô, Ri-Ô đê Gia-nê-rô, Xao Pao-lô, Bu-ê-nôt Ai-ret.

Câu 2. Nêu những vấn đề xã hội nảy sinh do đô thị hóa tự phát ở Trung và Nam Mĩ.

Trả lời:

Đô thị hóa tự phát ở Trung và Nam Mĩ đã gây ra nhiều vấn đề xã hội phức tạp:

- Nạn thất nghiệp, thiếu việc làm.

- Khu nhà ổ chuột,...

- Các tệ nạn xã hội.

- An ninh, trật tự xã hội.

II. GỢI Ý THỰC HIỆN CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CUỐI BÀI

Giải bài tập 1 trang 133 SGK địa lý 7: Quan sát hình 43.1, giải thích sự thưa thớt dân cư ở một số vùng của châu Mĩ.

Trả lời:

- Vùng I: quần đảo cực Bắc Ca-na-đa. Do khí hậu ở đây là hàn đới, khắc nghiệt, chỉ có người E-xki-mô và người Anh-điêng sinh sống.

- Vùng II: hệ thống núi Cooc-đi-e. ở đây chủ yếu là núi và cao nguyên, khí hậu hoang mạc khắc nghiệt, ít người sinh sông.

- Vùng III: đồng bằng A-ma-dôn. Ở đây chủ yếu là rừng rậm xích đạo và nhiệt đới. Khí hậu nhiệt đới ẩm, đất đai tương đối màu mỡ, chưa được khai thác hợp lí, ít người sinh sống.

- Vùng IV: hoang mạc trên núi cao phía nam hệ thông An-đét. ơ đây có khí hậu khắc nghiệt và khô hạn, ít người sinh sống.

Giải bài tập 2 trang 133 SGK địa lý 7: Quá trình đô thị hóa ở Trung và Nam Mĩ khác với ở Bắc Mĩ như thế nào?

Trả lời:

- Quá trình đô thị hóa ở Bắc Mĩ gắn liền với quá trình công nghiệp hóa.

- Quá trình đô thị hóa ở Trung và Nam Mĩ diễn ra với tốc độ nhanh trong khi kinh tế còn chậm phát triển.

 

III. CÂU HỎI TỰ HỌC

1. Dân cư Trung và Nam Mĩ phân hố thưa thớt ở:

A. Ven biển.                                             B. Cửa sông.

C. Cao nguyên.                                        D. Sâu trong nội địa.

 

2. Nền văn hoá Mĩ La-tinh độc đáo được kết hợp từ ba dòng văn hoá:

A. Âu, Phi, Anh-điêng.

B. Anh-điêng, Á, Âu.

C. Phi, Á, Anh-điêng.

D. Anh-điêng, Phi, Ô-xtrây-li-a.

 

3. Các đô thị lớn nhất ở Trung và Nam Mĩ là:

A. Xao Pao-lô, Ri-Ô đê Gia-nê-rô, Bu-ê-nôt Ai-ret.

B. Xao Pao-lô, Ri-Ô đê Gia-nê-rô, Ca-ra-cat.

C. Xao Pao-lô, Mê-hi-cô Xi-ti, Bu-ê-nôt Ai-ret

D. Xan-ti-a-gô, Ri-Ô đê Gia-nê-rô, Bu-ê-nôt Ai-ret

 
dia ly 7 bai 43 bai 43 dia ly 7 giao an dia ly 7 bai 43