Bài 7: Liên minh châu Âu EU (Thực hành: Tìm hiểu về liên minh châu Âu)

Thứ tư , 21/09/2016, 15:00 GMT+7
     

TIẾT 3. THỰC HÀNH

TÌM HIỂU VỀ LIÊN MINH CHÂU ÂU

 

I. MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT ĐƯỢC

- Kiến thức:

+ Trình bày được ý nghĩa của việc hình thành một EU thống nhất.

+ Chứng minh được vai trò của EU trong nền kinh tế thế giới.

- Kĩ năng: Rèn luyện được các kĩ năng vẽ và nhận xét, phân tích số liệu, tư liệu.

 

II. GỢI Ý NỘI DUNG THỰC HÀNH

1. Tìm hiểu ý nghĩa của việc hình thành một EU thông nhất

a. Thuận lợi:

- Tạo điều kiện để hàng hoá, lao động, tiền vốn và các loại dịch vụ (vận tải, bưu chính viễn thông, tư vấn...) được tự do lưu thông trong khắp lãnh thổ.

- Tăng cường hợp tác, liên kết kinh tế (chương trình hợp tác sản xuất máy bay E-bớt, tên lửa A-ri-an), tăng tiềm lực và khả năng cạnh tranh của khôi.

- Thúc đẩy nền kinh tế của mỗi thành viên tiếp cận với việc chuyển giao công nghệ, tiền vốn, xoá dần sự cách biệt về trình độ phát triển kinh tế giữa các nước, tiến tới nhất thể hoá EU.

- Việc sử dụng đồng tiền chung ơ-rô tạo thuận lợi cho việc lưu chuyển vốn, đơn giản hoá công tác kế toán, kiểm toán, hạn chế những rủi ro khi chuyển đổi tiền tệ.

b. Khó khăn:

Việc chuyển đổi sang sử dụng đồng Euro đã:

- Làm cho nhiều nước mất lợi thế so sánh với đồng tiền các nước trong khu vực trước đây.

- Làm cho giá tiêu dùng tàng cao, gây tình trạng lạm phát trong khối.

2. Tìm hiểu vai trò của EU trong nển kinh tế thế giới:

a. Vẽ biểu đồ thể hiện tỉ trọng GDP dân số EU và một số nước trên thế giới 

- Vẽ biểu đồ tròn, có hai hình tròn, một hình thể hiện tỉ trọng GDP của EU và một số nước trên thế giới, một hình tròn thể hiện tỉ trọng dân số của EU và một số nước

b. Nhận xét về vị trí kinh tế của EU trên trường quốc tế

- EU chỉ chiếm 2,2% diện tích lục địa của Trái Đất và 7,1% dân số thế giới, nhưng đã chiếm (năm 2004) :

+ 31% tổng GDP của thế giới.

+ 37,7% giá trị xuất khẩu của thế giới.

+ 19% mức tiêu thụ năng lượng của toàn thế giới .

+ 26% sản lượng ô tô của thế giới.

+ Đặc biệt EU chiếm 59% tổng viện trợ của toàn thế giới.

- Nếu so sánh với Hoa Kì và Nhật Bản:

+ Tỉ trọng GDP của EƯ đã vượt qua Hoa Kì gần 3% và gần gấp 3 lần GDP của Nhật Bản.

+ Tỉ trọng xuất khẩu của EU gấp hơn 4 lần giá trị xuất khẩu của Hoa Kì và gấp hơn 6 lần giá trị xuất khẩu của Nhật Bản.

Những số liệu trên cho thấy EU là một khối kinh tế ngày càng mạnh và là trung tâm kinh tế đứng đầu thế giới hiện nay.