Bài 8: Liên bang Nga (Thực hành)

Thứ tư , 21/09/2016, 15:06 GMT+7
     

ĐỊA LÝ 11 BÀI 8:

LIÊN BANG NGA

TIẾT 3. THỰC HÀNH

TÌM HIỂU SỰ THAY ĐỔI GDP

VÀ PHÂN BỐ NÔNG NGHIỆP CỦA LIÊN BANG NGA

I. MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT ĐƯỢC

- Kiến thức : Hiểu được sự thay đổi của nền kinh tế LB Nga từ sau năm 2000 và sự phân bố nông nghiệp LB Nga.

- Kĩ năng : Rèn luyện kĩ năng vẽ biểu đồ, đọc bản đồ (nêu và giải thích sự phân bố).
 

II. GỢI Ý NỘI DUNG THỰC HÀNH

1. Tìm hiểu sự thay đổi GDP của Liên bang Nga

- Vẽ biểu đồ đường thế hiện sự thay đổi GDP của LB Nga từ năm 1990 đến 2004.

- Nhận xét

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) của LB.Nga trong thời gian từ 1990 - 2004 tăng trưởng không ổn định:

+ Thời kì 1990 - 2000, GDP giảm sút mạnh từ 967,3 tỉ USD xuống còn 259,7 tỉ USD. Nguyên nhân do phải cơ cấu lại các ngành và lãnh thổ sản xuất.

+ Thời kì 2000 - 2004, GDP tăng trở lại từ 259,7 tỉ USD lên đến 582,4 tỉ USD (đạt gần 60,2 % giá trị năm 1990). Tình trạng khôi phục này nhờ LB.Nga đã có nhiều biện pháp đổi mới về kĩ thuật và phương thức tổ chức sản xuất.

2. Tìm hiểu sự phân bố nông nghiệp Liên bang Nga

PHÂN BỐ CÂY TRỒNG VÀ VẬT NUÔI CHỦ YÊU CỦA LB NGA

Cây trổng, vật nuôi

Phân bố

Nguyên nhân

- Lúa mì

- Trung tâm đất đen và phía Nam ÐB Tây Xi-bia

- Ðất đen màu mỡ, khí hậu ấm

Củ cải đường

- Trung tâm đất đen và vùng

- Có đất đen và đất pôt dôn

 

Bắc Cáp-ca

thích hợp.

- Nam Mát-xcơ-va, trung lưu sông Vôn-ga.

- Có đồng cỏ, khí hậu ẩm mát

- Lợn

- Trung tâm đất đen

- Có lương thực, thực phẩm

- Cừu

- Hạ lưu sông Vôn-ga, Nam ÐB Tây Xi-bia

- Khí hậu khô, ấm phù hợp

Thú có lông quý

- Ven bờ Bắc Băng Dương

- Có nguồn thức ãn từ địa y