Địa lí các ngành công nghiệp (tiếp theo)

Thứ tư , 03/08/2016, 14:48 GMT+7
     

BÀI 32: ĐỊA LÍ CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP (tiếp theo)

(Bài 45 - Ban nâng cao - tiếp)

 

I. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI

Giải bài tập 1 trang 130 SGK địa lý 10: Em hãy nêu vai trò của ngành công nghiệp cơ khí và điện tử - tin học.

Trả lời

a. Vai trò của công nghiệp cơ khí

- Có vai trò quan trọng trong hệ thống các ngành công nghiệp. Nó không chỉ là “quả tim của ngành công nghiệp nặng” mà còn là “cái máy cái cùa nền sản xuất xã hội”. Cung cấp công cụ, thiết bị, máy động lực cho tất cả các ngành kinh tế và hàng tiêu dùng cho nhu cầu của xã hội.

- Công nghiệp cơ khí giữ vai trò chủ đạo trong việc thực hiện cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật về công cụ lao động, giải phóng sức lao động, nâng cao năng suất lao động, cải thiện điều kiện sống cho con người.

b. Vai trò của công nghiệp điện tử - tin học

- Được coi là ngành công nghiệp mũi nhọn của nhiều nước, là thước đo trình độ phát triển của nhiều quốc gia.

- Giữ vai trò chủ đạo trong hệ thống các ngành công mĩhiệp hiện đại nhằm đưa xã hội thông tin tiến lên trình độ cao hơn. Góp phần quan trọng chuyển nền kinh tế thế giới sang nền kinh tế tri thức. -

- Sản phẩm cùa điện tử - tin học được ứng dụng rộng rãi trong nghiên cứu khoa học, đời sống, sản xuất góp phần tăng hiệu suất hoạt động, thay đổi cách thức làm việc và cuộc sống xã hội với phạm vi rộng lớn.

Giải bài tập 2 trang 130 SGK địa lý 10: Vì sao ngành công nghiêp hóa chất lai đươc coi là ngành sản xuất mũi nhọn trong hệ thống các ngành công nghiệp trên thế giới?

Trả lời

Ngành công nghiệp mũi nhọn là ngành có vị trí quan trọng trong nền kinh tế quốc dân và sản phẩm của nó chi phối nhiều ngành kinh tế khác; là ngành có vai trò quyết định trong việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội cùa đất nước; là ngành có tốc độ tăng trường vượt trội so với nhiều ngành công nghiệp khác; khai thác các thế mạnh đặc biệt của đất nước, hướng về xuât khâu và phù hợp với xu thế tiến bộ khoa học công nghệ của thời đại.

Công nghiệp hóa chất được xem là ngành công nghiệp mũi nhọn vì:

- Công nghiệp hóa chất có thế mạnh về nguyên liệu và mang hiệu quả cao: sử dụng tổng hợp cả nguồn nguyên liệu tự nhiên, cả chất thải và phế thải trong sản xuất và đời sống, tạo ra nhiều sản phâm khác nhau, có những sản phâm mới mà đặc tính cùa chúng chưa từng có trong tự nhiên, góp phân vừa bổ sung các nguồn nguyên liệu tự nhiên, vừa có giá trị sử dụng cao trong đời sống và sản xuất, lại vừa góp phần sử dụng tài nguyên hợp lí và tiết kiệm hơn.

- Công nghiệp hóa chất có tác động đến nhiều ngành khác: trong điều kiện cùa tiến bộ khoa học kĩ thuật và công nghệ hiện đại, công nghệ hóa học được ứng dụng vào mọi mặt của sản xuất, đời sống, các chế phẩm của nó được sử dụng rộng rãi: cung cấp nguyên liệu, tham gia vào quá trinh sản xuất của nhiều ngành công nghiệp, nhất là công nghiệp nhẹ; cung cấp vật tư chiên lược cho nông nghiệp để thực hiện quá trình hóa học hóa...

Giải bài tập 3 trang 130 SGK địa lý 10: Dựa vào hình 32.9 (trang 130 SGK), em hãy nhận xét đặc điểm phân bố sản xuất ô tô và máy thu hình trên thế giới.

Trả lời

Sản xuất ô tô và máy thu hình trên thế giới tập trung chủ yếu ở các nước phát triển và một số nước công nghiệp hóa.

- Các nước sản xuất nhiều ô tô: Hoa Kì, Nhật Bản, Pháp, Đức, Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Anh, Ca-na-đa...

- Các nước sản xuất nhiều máy thu hình: Trung Quốc, Hàn Quốc, Hoa Kì, Nhật Bản, Bra-xin, Án Độ, Đức...

Giải bài tập 4 trang 130 SGK địa lý 10:Tại sao ngành công nghiệp dệt - may và công nghiệp thực phẩm lại được phân bố rộng rãi ở nhiều nước, kể cả các nước đang phát triển.

Trả lời

Ngành công nghiệp dệt - may và công nghiệp thực phẩm được phân bố rộng rãi ở nhiều nước, kể cả các nước đang phát triển, vì:

- Đây là những ngành thuộc ngành công nghiệp nhẹ, chủ yếu cung cấp vật phẩm tiêu dùng hàng ngày cho con người như: vải sợi, quần áo, lương thực đã qua chế biến, các loại thực phâm chế biến (sữa, đồ hộp, rượu, bia, nước ngọt...).

- Hoạt động của những ngành này chủ yếu dựa vào nguồn lao động dồi dào và đòi hỏi trình độ lao động không quá cao, thị trương tiêu thụ rộng lớn cả trong và ngoài nước, nguồn nguyên liệu tại chỗ, nhàm thỏa mãn nhu cầu về các loại hàng hóa thông thường về ăn, mặc, thay thế hàng nhập khẩu, góp phần đẩy mạnh xuất khẩu.

- So với các ngành công nghiệp nặng, ngành công nghiệp thực phẩm và công . nẹhiệp dệt - may chi tiêu ít năng lượng, chi phí vận tải thấp; cần ít vốn nhưng thu hồi vốn nhanh, lợi nhuận thu được dễ dàng; thời gian xây dựng tương đối ngắn, qui trình sản xuất không phức tạp; có nhiều khả năng xuất khẩu.

Vì thế nhiều quốc gia trên thế giới, kể cả các nước phát triển và các nước đang phát triển đều chú trọng đẩy mạnh công nghiệp thực phẩm và công nghiệp dệt - may tùy theo thế mạnh và truyền thống cùa mồi nước để dáp ứng nhu cầu cuộc sống, giải quyết việc làm, góp phần cho xuất khẩu và nâng cao thu nhập.

 

II. Kiến thức khoa học

1. Đặc điểm kinh tế - kĩ thuật của công nghiệp hóa chất

2. Lịch sử những cải tiến kĩ thuật của công nghiệp dệt

3. Lịch sử ra đời và phát triển máy vi tính

dia ly 10 bai 32 tiep theo dia ly cac nganh cong nghiep tiep theo