Famous People Unit 16 Lớp 7 Trang 157 SGK

Thứ tư , 31/08/2016, 22:08 GMT+7
     

UNIT 16: PEOPLE AND PLACES

CON NGƯỜI VÀ NƠI CHỐN

 

B. FAMOUS PEOPLE (DANH NHÂN)

1. Listen. Then practice with a partner. (Nghe. Sau đó thực hành với một bạn cùng học.)

Ba : Chào, Liz. Bạn đang làm gì đấy?

Liz : Tôi đang học cho bài kiểm tra sử. Bạn giúp tôi nhé?

Liz : Võ Nguyên Giáp là ai?

Ba : Ông ấy là một vị tướng nổi tiếng.

Liz : Ông ấy nổi tiếng về vì vậy?

Ba : Điều đó dễ thôi, ông ấy nổi tiếng vì đã lãnh đạo Quân đội nhân dân Việt Nam tại Điện Biên Phủ. Ông ấy là Tổng Tư Lệnh đầu tiên của Quân đội nhân dân.

Liz : Điều gì xảy ra ở Điện Biên Phủ vậy?

Ba : Các lực lượng của Tướng Giáp đánh bại quân Pháp ở đấy năm 1954.

Liz : Bạn biết Tướng Giáp sinh năm nào không?

Ba : Năm 1920. Không, tôi sai rồi. Năm 1911. Tôi nhớ ông ấy 43 tuổi khi Quân đội nhân dân Việt Nam thắng trận.

Liz : Cám ơn Ba. Bạn giỏi về lịch sử quá.

Ba : À, tôi thật sự thích nó và tôi có nhiều sách lịch sử ở nhà.

Liz : Cho tôi mượn vài cuốn nhé?

Ba : Được. Bây giờ chúng ta đi lấy vài cuốn đi.

Now, check the right column. Then correct the false sentences. (Bây giờ đánh dấu s vào cột đúng. Sau đó sửa các câu sai).

a. This sentence is false.

Liz doesn’t know a lot about General Giap.

b. This sentence is false.

The People’s Armv of Viet Nam defeated the French in 1954.

c. This sentence is true.

d. This sentence is false.

General Giap was born in 1911.

e. It’s true.

f. This sentence is false.

Liz won’t lend Ba some history books, but Ba will.

 

2. Practice. (Thực hành.)

a. Complete this dialogue with the words in the box. Then practice with a partner. (Hoàn chỉnh bài đối thoại này với tử trong khung. Sau đó thực hành với một bạn cùng học.)

              guess                prefer                   like                   favorite

Hoa : Do you (1) like Romario?

Lan : No, not much. I (2) prefer Pele.

Hoa : Why?

Lan : Because Pele is a better plaver than Romario.

Hoa : I (3) guess so.

Lari : What about you?

Hoa : My (4) favorite player is Michael Jordan.

Lan : Really?

Hoa : Yes. I think he’s very fast.

b. Now make your own dialogues about famous people you know. The adjectives in the box will help you. (Bây giờ viết bài đối thoại riêng của em về những người nổi tiếng em biết. Tính từ trong khung sẽ giúp em.)

1/ Nam : Do you know Hong Son?

Ba : No, not very much. I prefer Le Huynh Due.

Nam : Why?

Ba : Because he’s so funny (vui tính) and he plays better.

Nam : I guess so.

Ba : What about you?

Nam : My favorite player is Owen.

Ba : Reallv?

Nam : I think he’s very clever (khéo léo).

2/ Mai : Do you know My Linh?

Nga : No, not very much. I prefer Anh Tuyet.

Mai : Why?

Nga : Because Anh Tuyet is much gentler and cleverer.

Mai : I guess so.

Nga : What about you?

Mai : My favorite singer is Cam Van.

Nga : Really?

Mai : I think she’s pretty and gentle.

 

*3. Read. Then answer the questions. (Đọc. Sau đó trả lời câu hỏi.)

Trận Điện Biên Phủ chấm dứt chiến tranh Đông Dương. Ngày nay Điện Biên Phủ là điểm du lịch. Nhiều khách là cựu chiến binh đã tham chiến hay thành viên của gia đình họ. Cùng thăm địa điểm trận chiến, du khách có thể thưởng thức cảnh đẹp của thung lùng Mường Thanh, thăm các làng ven và chia sẻ lòng hiếu khách của dân địa phương.

Đa số dân chúng sống trong khu vực là thành viên của bộ tộc thiểu số người Thái hoặc H’Mông. Tuy nhiên họ không lệ thuộc chỉ vào du lịch để sống. Vì Điện Biên Phủ chỉ cách biên giới Lào 30 cây số, nó là một trung tăm thương mại quan trọng. Thực phẩm rời đây đi Lào và Thái Lan, và hàng hỏa đến để phân phối cho các tinh phía bắc Việt Nam.

Questions (Câu hỏi.)

a. People can visit the battle site and neighboring villages.

b. Tourists can enjoy the beautiful scenerv of Mường Thanh Valiev and share the local people’s hospitality.

c. Because it is a important trading centre. Food leaves here for Laos and Thailand, and goods arrive for the northern provinces of Viet Nam.

 

4. Read. (Đọc.)

Danh nhân

Thomas Edison (sinh ở Mĩ, 1847 - 1931)

Thomas Edison là nhà phát minh. Phát minh nổi tiếng nhất của ông lù bỏng đèn điện. Ông cùng thiết lập nhà máy điện trung tâm dầu tiên ở thành phố Nữu Ước. Trong suốt cuộc đời của ông, ông phát minh hơn 1.300 thứ, bao gồm máy hát (quay) dĩa và phim ảnh.

Hans Christian Andersen (sinh ở Đan Mạch, 1805 - 1875)

Hans Christian Andersen là một tác giả người Đan Mạch. Ông lớn lên trong một gia đình nghèo, và ông muốn làm một diễn viên. Sau đó một trong nhưng bạn của ông trả tiền cho việc học của ông ở Đại học Copenhagen. Ông viết tiểu thuyết, kịch, thi ca và sách du lịch. Tuy nhiên, ông trở nên rất nổi tiếng về chuyện thần tiên mà ông viết vào giữa những năm 1835 và 1872.

Now work with a partner. (Bây giờ thực hành với một bạn cùng học.)

a. One of you is Student A and the other is Student B. Look at your information. (Thực hành với một bạn cùng học. Một người trong các em là Học sinh A, và người kia là Học sinh B. Nhìn thông tin của em.)

Học sinh A. Em là phóng viên báo chí.

Hãy tưởng tượng em sẽ phỏng vấn Thomas Edison. Hỏi càng nhiều càng tốt. 

Học sinh B. Em là Thomas Edison.

Một phóng viên báo chí sẽ phỏng vấn em Dùng thông tin ở bài dọc đế trả lời câu hỏi.

A : When were you born, Edison?

B : In 1847.

A : Where were you born?

B : In Ohio, USA.

A : What do you think is your most important invention?

B : Electric light bulb.

A : When did you invent it?

B :  In 1879.

B : Besides the light bulb, what else did you invent, Edison?

A : I invented the gramophone, motion pictures, improved the telephone, record player,...

B : Thank you for your information, Edison?

A : My pleasure.

b. B : Hello, Andersen. Can I ask you some questions?

A : Of course. What do you want to know?

B : Where were you born?

A : In Denmark.

B : When were you born?

A : In 1805.

B : What did you first want to be?

A : An actor.

B : Which university did you go to?

A : Copenhagen University.

B : Andersen, fairy tales made you famous. Can you tell me when you began to write them?

A : In 1835.

B : What else do you write besides fairy tales?

A :  I write novels, plays, poetry and travel books.

B : Thank you very much for your time, Andersen.

A : B : You’re welcome. 

 

5. Listen. Complete the table (Nghe. Hoàn chỉnh bảng này)

 

Year

Place

 Date of birth

1890

Kim Lien

 Left Viet Nam

1911

Saigon

 Worked in hotels

1900s

London

 Went to another country

1917

Paris

 Moved again

1923

Moscow

 Founded Vienamese

 

 

 Communist Party

1930

Guangzhou

 Formed Viet Minh Front

1941

Viet Nam

 Became President

1946

Hanoi

 Died

1969

Hanoi

 

famous people