Giải bài tập biểu diễn lực

Thứ tư , 27/07/2016, 10:26 GMT+7
     

Bài 4: BIỂU DIỄN LỰC

 

I. Ôn lại khái niệm lực

Giải bài tập 1 trang 15 SGK vật lý lớp 8: Hãy mô tả thí nghiệm trong hình a, hiện tượng trong hình b và nêu tác dụng của lực trong từng trường hợp.

Trả lời

Hình a: Nam châm tác dụng lên thanh thép một lực hút làm xe chuyển động nhanh lên. Như vậy lực có tác dụng làm thay đổi vận tốc của chuyển động (nhanh dần về phía nam châm).

Hình b: Lực tác dụng của vợt lên quả bóng làm quả bóng biến dạng, ngược lại lực của quả bóng đập vào vợt làm vợt bị biến dạng. Như vậy lực có tác dụng làm vật bị biến dạng.

 

II. VẬN DỤNG.

Giải bài tập 2 trang 16 SGK vật lý lớp 8: Biểu diễn những lực sau đây:

Trọng lực của một vật có khối lượng 5kg (tỉ xích 1cm ứng với 10N). Lực kéo 15000N theo phương nằm ngang, chiều từ trái sang phải (tỉ xích 1cm ứng với 5000N).

Trả lời:

Các lực được biểu diễn như hình vẽ. Vật có khối lượng 5kg thì trọng lực là 50N.

Lực F1 = 50 N. (Tỉ xích 1cm ứng với 10N)

Lực F1 = 15000 N. (Tỉ xích 1cm ứng với 5000N)

Giải bài tập 3 trang 16 SGK vật lý lớp 8: Diễn tả bằng lời các yếu tố cảu các lực vẽ ở hình sau đây:

Trả lời

Lực F1: Phương thẳng đứng, chiều từ dưới lên trên, độ lớn 20N.

Lực F2: Phương năm ngang, chiều từ trái sang phải, độ lớn 30N.

Lực F3: Phương hợp với phương nằm ngang một góc 30°, chiều xiên lên từ trái sang phải, độ lớn 30N.

 

C. GIẢI BÀI TẬP

B1. Khi chỉ có một lực tác dụng lên vật thì vận tốc của vật đó sẽ như thế nào? Hãy chọn câu trả lời đúng.

A. Vận tốc không thay đổi.

B. Vận tốc tăng dần.

c. Vận tốc giảm dần.

D. Có thể tăng dần và cũng có thê giảm dần.

Trả lời

Chọn câu D: Có thể tăng dần và cũng có thể giảm dần.

B2. Nêu hai ví dụ chứng tỏ lực làm thay đổi vận tốc, trong đó một ví dụ lực làm tăng vận tốc, một ví dụ lực làm giảm vận tốíc.

Trả lời

- Một chiếc xe đang đổ dốc, nếu không có lực hãm thì lực hút của Trái Đất sẽ làm tăng vận tốc của xe.

- Xe đang chuyển động trên đoạn đường ngang, nếu không có lực tác động nữa, lực cản của không khí sẽ làm giảm tốc độ xe.

B3. Điền từ thích hợp vào chỗ trông:

Khi thả vât rơi, do sức ..........  vân tốc của vật ................

Khi quả bóng lăn vào bãi cát, do ............... của cát nên vận tốc của bóng bị ............

Trả lời

Khi thả vật rơi, do sức hút của Trái Đất, vận tốc của vật tăng.

Khi quả bóng lăn vào bãi cát, do lực cản của cát nên vận tốc của bóng bị giảm.

B4. Diễn tả bằng lời các yếu tố của các lực vẽ ở hình dưới đây:

       

Trả lời

Hình a. Vật chịu tác dụng của hai lực: lực kéo Fk có phương nằm ngang, chiều từ trái sang phải, cường độ 5 x 50 = 250N. Lực cản Fc có phương ngang, chiều từ phải sang trái, cường độ 3 x 50 = 150N.

Hình b. Vật chịu tác dụng của hai lực: trọn lực P có phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống, cường độ 2 x 100 = 200N. Lực kéo Fk nghiêng một góc 30° với phương nằm ngang, chiều hướng lên, cường độ 3 x 100 = 300N.

B5. Biểu diễn các vectơ lực sau đây:

- Trọng lực của một vật 1500X (tỉ xích tùy chọn)

- Lực kéo của một xà lan là 2000N theo phương ngang, chiều từ trái sang phải, tỉ xích lcm ứng với 500N.

Trả lời

- Trọng lực của một vật 1500N (hình a)

- Lực kéo của một xà lan là 2000N theo phương ngang, chiều từ trái sang phải, tỉ xích lcm ứng với 500N (hình b)

 
bieu dien luc giai bai tap vat ly lop 8 bai 4 bai 4 vat ly lop 8