Giải Bài Tập Địa Lí Lớp 10 (Học Tốt Địa Lí)

Thứ tư , 17/08/2016, 12:28 GMT+7
     

GIẢI BÀI TẬP ĐỊA LÍ LỚP 10 

HỌC TỐT ĐỊA LÍ

Lớp Trưởng hướng dẫn các bạn giải bài tập địa lí lớp 10 HK 1 & 2.

Like và Share nếu cảm thấy bổ ích nhé !!! 

 

Chương I: Bản đồ

 Địa lý 10 bài 1: Các phép chiếu bản đồ cơ bản

 Địa lý 10 bài 2: Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ

 Địa lý 10 bài 3: Sử dụng bản đồ trong học tập và đời sống

 

Chương II: Vũ trụ, hệ quả các chuyển động của trái đất

 Địa lý 10 bài 4: Vũ trụ Hệ mặt trời và trái đất Hệ quả chuyển động tụ quanh trục của trái đất

 Địa lý 10 bài 5: Hệ quả chuyển động xung quanh mặt trời của trái đất

 Địa lý 10 bài 6: Thực hành hệ quả địa lí chuyển động xung quanh mặt trời của trái đất

 

Chương III: Cấu trúc trái đất, các quyền của lớp vỏ địa lí

 Địa lý 10 bài 7: Cấu trúc trái đất Thạch quyển Thuyết kiến tạo mảng

 Địa lý 10 bài 8: Tác động của nội lực dến địa hình bề mặt trái đất

 Địa lý 10 bài 9: Tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt trái đất

 Địa lý 10 bài 10: Thực hành nhận xét sự phân bố các vành đai động đất, núi lửa và các vùng núi trẻ

 Địa lý 10 bài 11: Khí quyển Sự phân bố nhiệt độ không khí trên trái đất

 Địa lý 10 bài 12: Sự phân bố khí áp Một số loại gió chính

 Địa lý 10 bài  13: Ngưng đọng hơi nước trong khí quyển. Mưa

 Địa lý 10 bài  14: Thực hành đọc bản đồ sự phân hóa các đới và các kiểu khí hậu trên trái đất. Phân tích biểu đồ một số kiểu khí hậu

 Địa lý 10 bài 15: Thủy quyển Một số nhân tố ảnh hưởng tới chế độ nước sông Một số sông lớn trên trái đất

 Địa lý 10 bài 16: Nước biển và đại dương

 Địa lý 10 bài 17: Sóng Thủy triều Dòng biển

 Địa lý 10 bài 18: Thực hành phân tích chế độ nước sông Hồng

 Địa lý 10 bài 19: Thổ nhưỡng quyển Các nhân tố hình thành thổ nhưỡng

 Địa lý 10 bài 20: Sinh quyển Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố sinh vật

 Địa lý 10 bài 21: Sự phân bố sinh vật và đất trên trái đất

 Địa lý 10 bài 22: Thực hành phân tích mối quan hệ giữa khí hậu, sinh vật và đất

 

Chương IV: Một số quy luật của lớp vỏ địa lí

 Địa lý 10 bài 23: Lớp vỏ địa lí Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí

 Địa lý 10 bài 24: Quy luật địa đới và quy luật phi địa đới

 Địa lý 10 bài 25: Dân số và sự gia tăng dân số

 Địa lý 10 bài 26: Cơ cấu dân số

 Địa lý 10 bài 27: Thực hành vẽ và phân tích tháp tuổi

 Địa lý 10 bài 28: Các chủng tộc Ngôn ngữ và tôn giáo

 Địa lý 10 bài 29: Phân bố dân cư Các loại hình quần cư và đô thị hóa

 Địa lý 10 bài 30: Phân tích bản đồ phân bố dân cư thế giới

 Địa lý 10 bài 31: Cơ Cấu Nền Kinh Tế

 Địa lý 10 bài 32: Thực hành xây dựng biểu đồ địa lý kinh tế - xã hội

 Địa lý 10 bài 33: Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố nông nghiệp. Một số hình thức tổ chức lãnh thỗ nông nghiệp

 Địa lý 10 bài 34: Địa lí ngành trồng trọt

 Địa lý 10 bài 35: Địa lí ngành chăn nuôi

 Địa lý 10 bài 36: Một số hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thỗ nông nghiệp

 Địa lý 10 bài 37: Thực hành Vẽ và phân tích biểu đồ về sản lượng lương thực, dân số của thế giới và một số quốc gia

 Địa lý 10 bài 37 a: Vai trò và đặc điểm của công nghiệp. Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố công nghiệp

 Địa lý 10 bài 38: Địa lí các ngành công nghiệp

 Địa lý 10 bài 39: Địa lí các ngành công nghiệp (tiếp theo)

 Địa lý 10 bài 40: Một số hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thỗ công nghiệp

 Địa lý 10 bài 41: Thực hành vẽ biểu đồ tình hình sản xuất một số sản phẩm công nghiệp trên thế giới

 Địa lý 10 bài 42: Thực hành vẽ và phân tích biểu đồ cơ cấu sử dụng năng lượng của thế giới

 Địa lý 10 bài 43: Vai trò, các nhân tố ảnh hưởng và đặc điểm phân bố các ngành dịch vụ

 Địa lý 10 bài 44: Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố ngành giao thông vận tải

 Địa lý 10 bài 45: Địa lí các ngành giao thông vận tải

 Địa lý 10 bài 46: Thực hành viết báo cáo ngắn về kênh đào Xuy -Ê và kênh đào Pa-Na-Ma

 Địa lý 10 bài 47: Địa lí ngành thông tin liên lạc

 Địa lý 10 bài 48: Địa lí ngành thương mại

 Địa lý 10 bài 49: Thực hành vẽ lược đồ và phân tích số liệu về du lịch

 

Chương X: Môi trường và sự phát phát triển bền vững

 Địa lý 10 bài 50: Môi trường và tài nguyên thiên nhiên

 Địa lý 10 bài 51: Môi trường và sự phát triển bền vững

giai bai tap dia li 10 dia li 10 hoc tot dia ly 10 dia 10