Giải Bài Tập Địa Lí Lớp 11 (Học Tốt Địa Lí)

Thứ tư , 19/10/2016, 19:34 GMT+7
     

GIẢI BÀI TẬP ĐỊA LÍ LỚP 11 TRONG SÁCH GIÁO KHOA

Lớp trưởng hướng dẫn các bạn giải bài tập địa lí lớp 11 bao gồm 12 bài xuyên xuốt HK1 và HK2

Những bài giải sau sẽ giúp các bạn soạn bài và học tập tốt hơn

Hãy like và share nếu cảm thấy bổ ích nhé!!!

 

A. KHÁI QUÁT NỀN KINH TẾ - XÃ HỘI THẾ GIỚI 

Địa lí 11 Bài 1. Sự tương phản vể trình độ phát triển kinh tế - xã hội của các nhóm nước. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại

Địa lí 11 Bài 2. Xu hướng toàn cẩu hoá, khu vực hoá nền kinh tế

Địa lí 11 Bài 3. Một số vấn để mang tính toàn cầu 

Địa lí 11 Bài 4. Thực hành. Tìm hiểu những cơ hội và thách thức của toàn cầu hóa đối với các nước đang phát triển

Địa lí 11 Bài 5. Một số vấn đề của châu lục và khu vực

 

B. ĐỊA LÍ KHU VỰC VÀ QUỐC GIÁ

Địa lí 11 Bài 6. Hợp chủng quốc Hoa Kì - Tự nhiên và dân cư (Tiết 1)

Địa lí 11 Bài 6. Hợp chủng quốc Hoa Kì - Kinh tế (Tiết 2)

Địa lí 11 Bài 6. Hợp chủng quốc Hoa Kì - Thực hành (Tiết 3)

Địa lí 11 Bài 7. Liên minh châu Âu EU (EU - Liên minh khu vực trên thế giới) Tiết 1

Địa lí 11 Bài 7. Liên minh châu Âu EU (EU - Hợp tác, liên kết để cùng phát triển) Tiết 2

Địa lí 11 Bài 7. Liên minh châu Âu EU (EU - Tìm hiểu về liên minh châu âu) Tiết 3

Địa lí 11 Bài 8. Liên bang Nga (Tự nhiên, dân cư và xã hội) Tiết 1

Địa lí 11 Bài 8. Liên bang Nga (Kinh tế) Tiết 2

Địa lí 11 Bài 8. Liên bang Nga (Thực hành) Tiết 3

Địa lí 11 Bài 9. Nhật Bản (Tự nhiên, dân cư và tình hình phát triển đất nước) Tiết 1

Địa lí 11 Bài 9. Nhật Bản (Các ngành kinh tế và các vùng kinh tế) Tiết 2

Địa lí 11 Bài 9. Nhật Bản (Thực hành) Tiết 3

Địa lí 11 Bài 10. Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (Tự nhiên, dân cư và xã hội) Tiết 1

Địa lí 11 Bài 10. Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (Kinh tế) Tiết 2

Địa lí 11 Bài 10. Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (Thực hành) Tiết 3

Địa lí 11 Bài 11. Khu vực Đông Nam Á

Địa lí 11 Bài 12. Ô-xtrây-li-a (khái quát về Ô-xtrây-li-a) Tiết 1

Địa lí 11 Bài 12. Ô-xtrây-li-a (Thực hành) Tiết 2

giai bai tap dia li 11 dia li 11 hoc tot dia ly 11 dia 11