Giải Bài Tập Địa Lí Lớp 9 (Học Tốt Địa Lý)

Thứ năm , 25/08/2016, 12:42 GMT+7
     

GIẢI BÀI TẬP ĐỊA LÍ 9 TRONG SÁCH GIÁO KHOA

Trong chương trình địa lí lớp 9 chúng ta sẽ học 43 bài xuyên suốt HK 1 & HK 2.

Với bộ bài giải này sẽ giúp bạn soạn bài và làm bài tập đầy đủ hơn.

Like và share nếu cảm thấy bổ ích nhé !!!   

ĐỊA LÍ DÂN CƯ

 Địa lí 9 bài 1: Cộng đồng các dân tộc Việt Nam

 Địa lí 9 bài 2: Dân số và gia tăng dân số

 Địa lí 9 bài 3: Phân bố dân cư và các loại hình quẩn cư

 Địa lí 9 bài 4: Lao động và việc làm. Chất lượng cuộc sống

 Địa lí 9 bài 5: Thực hành: Phân tích và so sánh tháp dân số năm 1989 và năm 1999

 

 ĐỊA LÍ KINH TẾ

 Địa lí 9 bài 6: Sự phát triển nền kinh tế Việt Nam

 Địa lí 9 bài 7: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp

 Địa lí 9 bài 8: Sự phát triển và phân bố nông nghiệp

 Địa lí 9 bài 9: Sự phát triển và phân bố lâm nghiệp, thuỷ sản

 Địa lí 9 bài 10: Thực hành Vẽ và phân tích biểu dổ về sự thay đổi cơ cấu diện tích gieo trồng phân theo các loại cây, sự tăng trưởng dàn gia súc, gia cầm

 Địa lí 9 bài 11: Các nhân tố ảnh huởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp

 Địa lí 9 bài 12: Sự phát triển và phân bố công nghiệp

 Địa lí 9 bài 13: Vai trò, đặc điểm phát triển và phân bố của dịch vụ

 Địa lí 9 bài 14: Giao thông vận tải và bưu chính viễn thông

 Địa lí 9 bài 15: Thương mại và du lịch

 Địa lí 9 bài 16: Thực hành : Vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế

 

 SỰ PHÂN HOÁ LÃNH THỔ

 Địa lí 9 bài 17: Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ

 Địa lí 9 bài 18: Vùng Trung du và miển núi Bắc Bộ (tiếp theo)

 Địa lí 9 bài 19: Thực hành Đọc bản đồ, phân tích và đánh giá ảnh hưởng của tài nguyên khoáng sản dối với phát triển công nghiệp ở Trung du và miền núi Bắc Bộ

 Địa lí 9 bài 20: Vùng Đồng bằng sông Hồng

 Địa lí 9 bài 21: Vùng Đồng bằng sông Hồng (tiếp theo)

 Địa lí 9 bài 22: Thực hành Vẽ và phân tích biểu đồ về mối quan hệ giữa dân số, sản lượng lương thực và bình quân lương thực theo đầu người

 Địa lí 9 bài 23: Vùng Bắc Trung Bộ

 Địa lí 9 bài 24: Vùng Bắc Trung Bộ (tiếp theo)

 Địa lí 9 bài 25: Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

 Địa lí 9 bài 26: Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ (tiếp theo)

 Địa lí 9 bài 27: Thực hành Kinh tế biển của Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ

 Địa lí 9 bài 28: Vùng Tây Nguyên

 Địa lí 9 bài 29: Vùng Tây Nguyên (tiếp theo)

 Địa lí 9 bài 30: Thực hành: So sánh tình hình sản xuất cây công nghiệp lâu năm ở Trung du và miển núi Bắc Bộ với Tây Nguyên

 Địa lí 9 bài 31: Vùng Đông Nam Bộ

 Địa lí 9 bài 32: Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo)

 Địa lí 9 bài 33: Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo)

 Địa lí 9 bài 34: Thực hành Phân tích một số ngành công nghiệp trọng điểm ở Đông Nam Bộ

 Địa lí 9 bài 35: Vùng Đồng bằng sông Cửu Long

 Địa lí 9 bài 36: Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (tiếp theo)

 Địa lí 9 bài 37: Thực hành Vẽ và phân tích biểu dổ vể tinh hình sản xuất của ngành thuỷ sản ở Đồng bằng sông Cửu Long

 Địa lí 9 bài 38: Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường biển - đảo

 Địa lí 9 bài 39: Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường biển - đảo (tiếp theo)

 Địa lí 9 bài 40: Thực hành Đánh giá tiềm năng kinh tế của các đảo ven bờ và tìm hiểu vể ngành công nghiệp dầu khí

 

ĐỊA Lí ĐỊA PHƯƠNG

 Địa lí 9 bài 41: Địa lí tỉnh (thành phố)

 Địa lí 9 bài 42: Địa lí tỉnh (thành phố) (tiếp theo)

 Địa lí 9 bài 43: Địa lí tỉnh (thành phố) (tiếp theo)

giai bai tap dia li 9 dia li 9 hoc tot dia ly 9 dia 9