Giải Bài Tập Hóa Học 8 (Học Tốt Hóa Học 8)

Thứ tư , 27/07/2016, 12:19 GMT+7
     

 HÓA HỌC 8

Click vào từng link để đến bài giải chi tiết nhé các bạn.

Chúc các bạn học giỏi, like nếu cảm thấy bổ ích  

 

 Chương I: Chất - Nguyên Tử - Phân Tử

- Hóa học 8 bài 1: Chất

Hóa học 8 bài 2: Nguyên tử

Hóa học 8 bài 3: Nguyên tố hóa học

Hóa học 8 bài 4: Đơn chất và hợp chất - phân tử

Hóa học 8 bài 5: Bài luyện tập 1

Hóa học 8 bài 6: Công thức hóa học

Hóa học 8 bài 7: Hóa trị

Hóa học 8 bài 8: Bài luyện tập 2

 

 Chương II: Phản ứng hóa học

Hóa học 8 bài 12: Sự biến đổi chất

Hóa học 8 bài 13: Phản ứng hóa học

Hóa học 8 bài 14: Định luật bảo toàn khối lượng

Hóa học 8 bài 15: Phương trình hóa học

Hóa học 8 bài 16: Bài luyện tập 3

 

 Chương III: Mol Và Tính Toán Hóa Học

Hóa học 8 bài 18: MOL

Hóa học 8 bài 19: Sự chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất

Hóa học 8 bài 20: Tỉ khối của chất khí

Hóa học 8 bài 21: Tính theo công thức hoá học

Hóa học 8 bài 22: Tính theo phương trình hóa học

Hóa học 8 bài 23: Bài luyện tập 4

 

 Chương IV: Oxi - Không Khí

Hóa học 8 bài 24: Tính chất của Oxi

Hóa học 8 bài 25: Sự oxi hóa – Phản ứng hóa hợp - Ứng dụng của Oxi

Hóa học 8 bài 26: OXIT

Hóa học 8 bài 27: Điều chế Oxi - Phản ứng phân thủy

Hóa học 8 bài 28: Không khí - Sự cháy

Hóa học 8 bài 29: Bài luyện tập 5

 

 Chương V: HIĐRO - NƯỚC

Hóa học 8 bài 31: Tính chất - Ứng dụng của Hiđro

Hóa học 8 bài 32: Phản ứng Oxi hóa khử

Hóa học 8 bài 33: Điều chế Hiđro - Phản ứng thế

Hóa học 8 bài 34: Bài luyện tập 6

Hóa học 8 bài 36: Nước

Hóa học 8 bài 37: Axit - Bazơ - Muối

Hóa học 8 bài 38: Bài luyện tập 7

 

 Chương VI: DUNG DỊCH

Hóa học 8 bài 40: Dung Dịch

Hóa học 8 bài 41: Độ tan của một chất trong nước

Hóa học 8 bài 42: Nồng độ dung dịch

Hóa học 8 bài 43: Pha chế dung dịch

Hóa học 8 bài 44: Bài luyện tập 8

 

-------------- HẾT ---------------

hoa 8 hoa hoc 8 bai tap hoa hoc 8 giai bai tap hoa hoc 8 hoc tot hoa hoc 8