Giải bài tập sự bay hơi và ngưng tụ

Thứ năm , 14/07/2016, 11:11 GMT+7
     

Bài 26: Sự bay hơi và ngưng tụ

 

A. KIẾN THỨC CẦN NẮM VỮNG

1. Hiện tượng

* Sự bay hơi là sự chuyển một chất từ thể lỏng sang thể hơi.

* Sự ngưng tụ là sự chuyển một chất từ thề hơi sang thể lỏng.

2. Tôc dộ bay hơi

Tốc độ bay hơi của một chất lỏng phụ thuộc vào:

- Nhiệt độ

- Diện tích mặt thoáng chất lóng.

- Gió.

 

B. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP

Câu 1: Quần áo vẽ ở hình A2 (SGK) khô nhanh hơn vè ở hình A1, chứng tỏ tốc độ bay hơi phụ thuộc vào yếu tố nào?

Hướng dẫn

Quần áo vẽ ở hình A2 khô nhanh hơn vẽ ở hình A1, chứng tỏ tốc độ bay hơi phụ thuộc vào nhiệt độ (vì trời nắng có nhiệt độ cao hơn trời có mây và râm).

Câu 2: Quần áo ở hình B1 (SGK) khô nhanh hơn ở hình B2, chứng tỏ tốc độ bay hơi phụ thuộc vào yếu tố nào?

Hướng dẫn

Quần áo ở hình B1 khô nhanh hơn ở hình B2, chứng tỏ tốc độ bay hơi phụ thuộc vào gió thổi vào ( B1 có gió, B2 không có gió).

Câu 3: Quần áo vẽ ở hình C2 (SGK) khô nhanh hơn vẽ ở hình C1, chứng tỏ tốc độ bay hơi phụ thuộc vào yếu tố nào?

Hướng dẫn

Quần áo vẽ ở hình C, khô nhanh hơn vẽ ở hình C|, chứng tỏ tốc độ bay hơi phụ thuộc vào diện tích tiếp xúc với không khí.

Câu 4: Chọn từ thích hợpr lởn, nhỏ, cao, thấp, mạnh, yểu để điền vào chỗ trống của các câu sau:

- Nhiệt độ càng (1)... thì tốc độ bay hơi càng (2)...

- Gió càng (3)... thì tốc độ bay hơi càng (4) ...

- Diện tích mặt thoáng của chất lỏng càng (5)... thì tốc độ bay hơi càng (6)...

Hướng dẫn

- Nhiệt độ càng (1) nhỏ thì tốc độ bay hơi càng (2) thấp.

- Gió càng (3) mạnh thì tốc độ bay hơi càng (4) cao.

- Diện tích mặt thoáng của chất lỏng càng (5) lớn thì tốc độ bay hơi càng (6) mạnh. 

Câu 5: Tại sao phải dùng đĩa có diện tích lòng đĩa như nhau?

Hướng dẫn

Ta dùng đĩa có diện tích như nhau hai chất lỏng có cùng diện tích mặt thoáng đế sự bay hơi tránh tác dộng của diện tích mặt thoáng.

Câu 6: Tại sao phải đặt hai đĩa trong cùng một phòng không có gió?

Hướng dẫn

Phải đặt hai đĩa trong cùng một phòng không có gió đế tránh tác động của gió đến sự bay hơi.

Câu 7: Tại sao chỉ hơ nóng một đĩa?

Hướng dẫn

Phải hơ nóng một đĩa, đối chứng sự bay hơi ở đây chỉ có tác dụng của nhiệt độ.

Cảu 8: Kết quả thí nghiệm thế nào thì có thể khẳng định dự đoán tốc độ bay hơi phụ thuộc nhiệt độ là đúng?

Hướng dẫn

Kết quả thí nghiệm cùng diện tích mặt thoáng, cùng điều kiện về gió, đĩa được hơ nóng thì nước bay hơi nhanh hơn đĩa kia, khẳng định dự đoán tốc độ bay hơi phụ thuộc nhiệt độ là đúng.

Câu 9: Tại sao khi trồng chuối hay trồng mía, người ta phải phạt (cắt) bớt lá?

Hướng dẫn

Khi trồng chuối hay trồng mía, người ta phải phạt (cắt) bớt lá đế làm giảm diện tích mặt thoáng của lá nhờ đó hạn chế sự bay hơi nước từ lá, có thể làm khô cây.

Câu 10: Để làm muôi, người ta cho nước biển chảy vào ruộng muối. Nước trong nước biển bay hơi, còn muối đọng lại trên ruộng. Thời tiết như thế nào thì nhanh thu hoạch được muối? Tại sao?

Hướng dẫn

Để việc thu hoạch muối được nhanh thì thời tiết ở khu ruộng muôi phải có nắng nhiều và có gió thối nhiều tạo sự bay hoi nhanh,

 

C. HƯỚNG DẨN GIẢI BÀI TẬP TRONG SÁCH BÀI TẬP

1. Trong các dặc điểm sau đây, đặc điểm nào kliông phải là của sự bay hơi?

A. Xảy ra ở bất kì nhiệt độ nào của chất lỏng.

B. Xảy ra trên mặt thoáng của chất lỏng.

C. Không nhìn thấy được.

D. Xảy ra ở một nhiệt độ xác định của chất lỏng. 

Hướng dẫn

Chọn câu D: Xảy ra ở một nhiệt độ xác định của chất lỏng.

2. Nước đựng trong cốc hay hơi càng nhanh khi:

A. Nước trong cốc càng nhiều

B. Nước trong cốc càng ít

C. Nước trong cốc càng nóng

D. Nước trong cốc càng lạnh.

Hướng dẫn

Chọn câu C: Nước trong cốc càng nóng.

3. Hiện tượng nào sau đây không phải là sự ngưng tụ?

A. Sương đọng trên lá cây.                    B. Sương mù.

C. Hơi nước.                                             D. Mây.

Hướng dẫn

Chọn câu C: Hơi nước.

4. Tại sao vào mùa lạnh, khi hà hơi vào mặt gương ta thấy mặt gương mờ đi rồi sau một thời gian mặt gương lại sáng trở lại?

Hướng dẫn

Trong hơi thở của người có hơi nước. Khi gặp mặt gương lạnh, hơi nước này ngưng tụ thành những giọt nước nhỏ làm mờ gương. Sau một thời gian nhừng giọt nước này lại bay hơi hết vào không khí và mặt gương lại sáng.

su bay hoi va ngung tu giai bai tap su bay hoi va ngan tu gia bai tap lop vat li lop 6 bai 26