Giải Bài Tập Tiếng Anh Lớp 7 (Học Tốt Tiếng Anh)

Thứ năm , 01/09/2016, 10:33 GMT+7
     

GIẢI BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 7

HỌC TỐT TIẾNG ANH

Bộ bài giải này xuyên suốt HK 1 & 2 sẽ giúp bạn giải quyết được vấn đề soạn bài và giải bài tập về nhà.

Chúc các bạn học giỏi !!!

Share và like nếu cảm thấy bổ ích !!! 

 

 Unit 1: Back To School (Trở Lại Trường Học)

 Friends Unit 1 Lớp 7 Trang 10

 Name and Addresses Unit 1 Lớp 7 Trang 15

 

 Unit 2: Personal Information (Thông Tin Cá Nhân)

 Telephone Numbers Unit 2 Lớp 7 Trang 19

 My Birthday Unit 2 Lớp 7 Trang 24

 

 Unit 3: At Home (Ở Nhà)

  What A Lovely Home Unit 2 Lớp 7 Trang 29 SGK

  Hoa's Family Unit 3 Lớp 7 Trang 33 SGK

 

 Unit 4: At School (Ở Trường)

 Schedules Unit 4 Lớp 7 Trang 42 SGK

 The Library Unit 4 Lớp 7 Trang 47 SGK

 

 Unit 5: Work and Play (Làm Việc và Giải Trí)

 In Class Unit 5 Lớp 7 trang 51 SGK

 It's Time For Recess Unit 5 Lớp 7 Trang 56 SGK

 

 Unit 6: After School (Sau Giờ Học)

 What Do You Do Unit 6 Lớp 7 Trang 60 SGK

 Let's Go Unit 6 Lớp 7 Trang 64 SGK

 

 Unit 7: The World OF Work (Thế Giới Làm Việc)

 A Student's Work Unit 7 Lớp 7 Trang 72 SGK

 The Worker Unit 7 Lớp 7 Trang 76 SGK

 

 Unit 8: Places (Nơi Chốn)

 Asking The Way Unit 8 Lớp 7 Trang 79 SGK

 At The Post Office Unit 8 Lớp 7 Trang 83 SGK

 

 Unit 9: At Home And Away (Ở Nhà Và Đi Chơi Xa)

 A Holiday In Nha Trang Unit 9 Lớp 7 Trang 86 SGK 

 Neighbors Unit 9 Lớp 7 Trang 92 SGK

 

 

 Unit 10: Health And Hygiene (Sức Khỏe và Vệ Sinh)

 Personal Hygiene Unit 10 Lớp 7 Trang 99 SGK

 A Bad Toothache Unit 10 Lớp 7 Trang 103 SGK

 

 
 
giai bai tap tieng anh 7 tieng anh 7 giai tieng anh 7 hoc tot tieng anh 7