Giải Bài Tập Tiếng Anh Lớp 9 (Học Tốt Tiếng Anh)

Chủ nhật , 14/08/2016, 21:32 GMT+7
     
 
GIẢI BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 9

Click vào link để đến bài giải nhé các bạn

 

 Unit 1: A visit from a Pen Pal (Chuyến viếng thăm của người bạn tâm thư)

A visit from a Pen Pal: Getting Started

A visit from a Pen Pal: Listen and Read

A visit from a Pen Pal: Speak

A visit from a Pen Pal: Listen

A visit from a Pen Pal: Read

A visit from a Pen Pal: Write

A visit from a Pen Pal: Language Focus 

 

 Unit: 2 Clothing (Quần áo)

Unit 2 Clothing: Getting started

Unit 2 Clothing: Listen and Read

Unit 2 Clothing: Speak

 -Unit 2 Clothing: Read

Unit 2 Clothing: Write

Unit 2 Clothing: Language Focus

 

 Unit 3: A trip to the Countryside

A trip to the countryside: Getting Started

A trip to the countryside: Listen and Read

A trip to the countryside: Speak

A trip to the countryside: Listen

A trip to the countryside: Read

A trip to the countryside: Language Focus

 

 Unit 4: Learning a Foreign Language (Học Một Ngoại Ngữ)

Unit 4 Learning a foreign Language: Getting started

Unit 4 Learning a foreign Language: Listen and Read

Unit 4 Learning a foreign Language: Speaking

Unit 4 Learning a Foreign Language: Listening

Unit 4 Learning a foreign Language: Reading

Unit 4 Learning a foreign Language: Write

Unit 4 Learning a foreign Language: Language Focus

 

 Unit 5: The Media (Phương Tiện Truyền Thông Đại Chúng)

Unit 5 The Media: Getting Started

Unit 5 The Media: Listen and Read

Unit 5 The Media: Speak

Unit 5 The Media: Listening

Unit 5 The Media: Write

Unit 5 The Media: Language Focus 

 
 
 Unit 6: The Environment (Môi Trường)

Unit 6 The Environment: Getting Started

Unit 6 The Environment: Listen and Read

Unit 6 The Environment: Speaking

Unit 6 The Environment: Listening

Unit 6 The Environment: Reading

Unit 6 The Environment: Write

Unit 6 The Environment: Language Focus

 

 Unit 7: Saving Energy (Tiết Kiệm Năng Lượng)

Unit 7 Saving Energy: Getting Started

Unit 7 Saving Energy: Listen and Read

Unit 7 Saving Energy: Speaking

Unit 7 Saving Energy: Listen

Unit 7 Saving Energy: Reading

Unit 7 Saving Energy: Write

Unit 7 Saving Energy: Language Focus

 

 Unit 8: Celebrations (Lễ Kỉ Niệm)

Unit 8 Celebrations: Getting Started

Unit 8 Celebrations: Speaking

Unit 8 Celebrations: Listening

Unit 8 Celebrations: Write

Unit 8 Celebrations: Reading

Unit 8 Celebrations: Language Focus

 

Unit 9: Natural Disasters (Thiên Tai)

Unit 9 Natural Disasters: Getting Started

Unit 9 Natural Disasters: Listen and Read

Unit 9 Natural Disasters: Speaking

Unit 9 Natural Disasters: Listening

Unit 9 Natural Disasters: Reading

Unit 9 Natural Disasters: Write

Unit 9 Natural Disasters: Language Focus

 

 Unit 10: Life on Other Planets (Sự Sống Ở Hành Tinh Khác)

Unit 10 Life on Other Planets: Getting Started

Unit 10 Life on Other Planets: Listen and Read

Unit 10 Life on Other Planets: Speaking

Unit 10 Life on Other Planets: Listening

Unit 10 Life on Other Planets: Reading

 -Unit 10 Life on Other Planets: Write

Unit 10 Life on Other Planets: Language Focus

 

------------------- HẾT --------------------
giai bai tap tieng anh 9 hoc tot ngu van 9 tieng anh lop 9