Giao thông vận tải và bưu chính viễn thông

Thứ sáu , 12/08/2016, 22:02 GMT+7
     

BÀI 14: GIẢI BÀI TẬP GIAO THÔNG VẬN TẢI VÀ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

 

I. GỢl Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI

1. Quan sát bảng 14.1, hãy cho bỉết loại hình vận tải nào có vai trò quan trọng nhất trong vận chuyển hàng hoá? Tại sao? Ngành nào có tỉ trọng tăng nhanh nhất? Tại sao?

Trả lời:

- Loại hình vận tải có vai trò quan trọng nhất trong vận chuyển hàng hoá là đường bộ (đường ôtô) vì ngành này chiếm tỉ trọng lớn nhất trong cơ cấu hàng hoá vận chuyển. Đây là loại phương tiện vận tải đảm đương phần chủ yếu nhất nhu cầu vận tải trong nước (cả về hàng hoá và hành khách).

- Ngành có tỉ trọng tăng nhanh nhất là vận tải đường hàng không. Nguyên nhân do phải đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hoá và hành khách (trong, ngoài nước) tăng rất nhanh của nền kinh tế và ưu điểm của loại hình vận tải này. Tuy nhiên, tỉ trọng của loại hình này còn nhỏ.

2. Dựa vào hình 14.2, hãy xác định các tuyến đường bộ xuất phát từ Thủ đô Hà Nội và TP. HỒ Chí Minh.

Trả lời:

- Các tuyến đường bộ xuất phát từ Thủ đô Hà Nội: Quô'c lộ 3, Quốc lộ 5, Quốc lộ 6, đường Hồ Chí Minh.

- Các tuyến đường xuất phát từ TP. Hồ Chí Minh: Quô'c lộ 22, Quốc lộ 20, Quốc lộ 51.

3. Dựa vào hình 14.2, hãy kể tên các tuyến đường sắt chính.

Trả lời:

- Hà Nội - TP. HỒ Chí Minh.

- Hà Nội - Lào Cai.

- Hà Nội - Lạng Sơn.

- Hà Nội - Hải Phòng.

 

II. GỢI Ý THỰC HIỆN CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CUỐI BÀI

Giải bài tập 1 trang 55 SGK địa lý 9: Trong các loại hình giao thông ở nước ta, loại hình nào mới xuất hiện trong thời gian gần dây?

Trả lời:

loại hình đường ống.

Giải bài tập 2 trang 55 SGK địa lý 9: Dựa vào hình 14.2, hăy kể tên và xác định các quốc lộ chính.

Trả lời:

Các quốc lộ chính: 1A, 5, 18, 51, 22, đường Hồ Chí Minh. 

Giải bài tập 3 trang 55 SGK địa lý 9: Xác định trên hình 14.2 các cảng biển ở các vùng của nước ta

Trả lời:

- Trung du và miền núi Bắc Bộ: cảng Hạ Long.

- Đồng bằng sông Hồng: cảng Hải Phòng.

- Bắc Trung Bộ: cảng Vinh, Huế.

- Duyên hải Nam Trung Bộ: cảng Đà Năng, Quy Nhơn, Nha Trang, Cam Ranh.

- Đông Nam Bộ: cảng Vũng Tàu.

- Đồng bằng sông Cửu Long: cảng Rạch Giá.

Giải bài tập 4 trang 55 SGK địa lý 9: Việc phát triển các dịch vụ điện thoại và Internet tác động như thế nào đến đời scúig kỉnh tế - xã hội nước ta?

Trả lời:

- Đảm bảo thông tin, liên lạc phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân.

- Tạo điều kiện để người dân tiếp thu các thành tựu về khoa học công nghệ, văn hoá, xã hội, làm phong phú đời sông văn hoá và nâng cao trình độ nhận thức mọi mặt.

- Tạo điều kiện cho sự hội nhập với thế giới.

dia ly 9 bai 14 bai 14 dia ly 9 dia ly 9 bai 14 giao thong van tai