Giải Bài Tập Hóa Học 8 (Học Tốt Hóa Học 8)

Lớp Trưởng tổng hợp sách giải bài tập hóa học lớp 8, trong chương trình hóa lớp 8 bạn sẽ học 6 chương và chia ra hai...
 • Sự điện li (hóa học 11)

  Lớp Trưởng hướng dẫn giải bài tập hóa học 11 bài 1 sự điện li câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 7 SGK. Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu...
 • Tính chất hóa học của axit

  Lớp Trưởng hướng dẫn giải bài tập hóa học lớp 9 bài 4 tính chất hóa học của axit câu 1, 2, 3, 4 trang 14 SGK. Qua bài này chúng...
 • Một số oxit quan trọng

  Lớp Trưởng hướng dẫn giải bài tập hóa học lớp 9 bài 2 Một số oxit quan trọng tiết 1 và 2 câu 1, 2, 3, 4 trang 9 và trang 11...
 • Lý thuyết một số oxit quan trọng

  Lớp Trưởng hướng dẫn các bạn học lý thuyết bài một số oxit quan trọng hóa học 9. Bài này được chia thành 2 buổi lý thuyết,...
 • Tính chất hóa học của oxit - Khái quát về sự phân loại oxit

  Lớp Trưởng hướng dẫn giải bài tập hóa học lớp 9 bài 1 Tính chất hóa học của oxit - Khái quát về sự phân loại oxit trang 6 SGK....
 • Giải Bài Tập Hóa Học 8 (Học Tốt Hóa Học 8)

  Lớp Trưởng tổng hợp sách giải bài tập hóa học lớp 8, trong chương trình hóa lớp 8 bạn sẽ học 6 chương và chia ra hai học kì. Vì...
 • CHƯƠNG VI: DUNG DỊCH

  Lớp Trưởng hướng dẫn các bạn học lý thuyết và bài tập chương 6 dung dịch hóa học lớp 8. Trong chương này chúng ta sẽ học qua...
 • Bài luyện tập 8

  Lớp Trưởng hướng dẫn giải bài tập hóa học lớp 8 bài 44 bài luyện tập 8 câu 1, 2, 3, 4 và 5 trang 151 SGK. Trong bài này chúng...
 • Pha chế dung dịch

  Lớp Trưởng hướng dẫn giải bài tập hóa học 8 bài 43 pha chế dung dịch câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 149 SGK. Từ bài học chúng ta có...
 • Nồng độ dung dịch

  Lớp Trưởng hướng dẫn giải bài tập hóa học lớp 8 bài 42 nồng độ dung dịch câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 145 và 146 SGK. Qua bài...
 • Độ tan của một chất trong nước

  Lớp Trưởng hướng dẫn giải bài tập hóa học lớp 8 bài 41 Độ tan của một chất trong nước câu 1, 2, 3, 4 và 5 trang 142 SGK. Ở...
 • Dung Dịch (Hóa Học 8)

  Lớp Trưởng hướng dẫn giải bài tập và các dạng bài tập hóa học lớp 8 bài 40 dung dịch câu 1,2, 3, 4, 5, 6 trang 138 SGK. Chúng...
 • Chương V: HIĐRO - NƯỚC

  Lớp Trưởng hướng dẫn giải bài tập hóa học lớp 8 chương 5 Hiđro - nước. Khí hiđro có tính khử, ở nhiệt độ thích hợp, hiđro không...
 • Bài luyện tập 7

  Lớp Trưởng hướng dẫn giải bài tập hóa học 8 bài 38 bài luyện tập 7 câu 1, 2, 3, 4 và 5 trang 131 và 132 SGK. Trong bài này...
 • Axit - Bazơ - Muối

  Lớp Trưởng hướng dẫn giải bài tập hóa học lớp 8 bài 37 Axit - Bazơ - Muối câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 130 SGK. Chúng ta cùng tìm...
 • Nước (Hóa Học 8)

  Lớp Trưởng hướng dẫn giải bài tập hóa học lớp 8 bài 36 nước câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 125 SGK. Qua bài này chúng ta sẽ biết...
 • Bài luyện tập 6

  Lớp Trưởng hướng dẫn giải bài tập hóa học lớp 8 bài 34 bài luyện tập 6 trang 118 và 119 SGK. Trong bài này chúng ta sẽ ôn lại...
 • Điều chế Hiđro - Phản ứng thế

  Lớp Trưởng hướng dẫn giải bài tập hóa học lớp 8 bài 33 điều chế Hiđro - phản ứng thế câu 1, 2, 3, 4 và 5 trang 117 SGK. Qua bài...
 • Phản ứng Oxi hóa khử (hóa học 8)

  Lớp Trưởng hướng dẫn giải bài tập hóa học lớp 8 bài 32 Phản ứng Oxi hóa - khử câu 1, 2, 3, 4 và 5 trang 113 SGK. Các bạn cùng...