Giải Bài Tập Hóa Học 8 (Học Tốt Hóa Học 8)

Lớp Trưởng tổng hợp sách giải bài tập hóa học lớp 8, trong chương trình hóa lớp 8 bạn sẽ học 6 chương và chia ra hai...
 • Tính chất - Ứng dụng của Hiđro

  Lớp Trưởng hướng dẫn giải bài tập hóa học lớp 8 bài 31 Tính chất - ứng dụng của hiđro câu 1, 2, 3, 4, 5 và 6 trang 109 SGK....
 • Chương IV: Oxi - Không Khí

  Lớp Trưởng cùng bạn soạn bài chương 4 Oxi - Không Khí bai tap hoa chuong 4 lop 8 bài tập hóa 8 chương 5 giải bài tập hóa 8 sgk...
 • Bài luyện tập 5

  Lớp Trưởng hướng dẫn giải bài tập hóa học lớp 8 bài 29 bài luyện tập 5 câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang 100 và 101 SGK. Các bạn...
 • Không khí - Sự cháy

  Lớp Trưởng hướng dẫn các bạn giải bài tập hóa học 8 bài 28 Không khí - Sự cháy câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7 trang 99 SGK. Nên xử...
 • Điều chế Oxi - Phản ứng phân thủy

  Lớp Trưởng hướng dẫn giải bài tập hóa học lớp 8 bài 27 Điều chế Oxi - Phản ứng phân thủy câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 94 SGK. Trong...
 • Bài 26: OXIT

  Lớp Trưởng hướng dẫn các bạn giải bài tập hóa học lớp 8 bài 26 oxit câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 91 SGK. Công thức hoá học viết sai:...
 • Sự oxi hóa – Phản ứng hóa hợp - Ứng dụng của Oxi

  Lớp Trưởng hướng dẫn giải bài tập hóa học lớp 8 bài 25 Sự oxi hóa – Phản ứng hóa hợp - Ứng dụng của Oxi câu 1, 2, 3, 4, 5 trang...
 • Tính chất của Oxi

  Lớp Trưởng hướng dẫn giải bài tập hóa học lớp 8 bài 24 tính chất của Oxi câu 1, 2, 3, 4, 5 và 6 trang 84 SGK. Khí oxi là một...
 • Chương III: Mol Và Tính Toán Hóa Học

  Chương III: Mol Và Tính Toán Hóa Học bai mol hoa hoc lop 8 giáo án bài mol lớp 8 giao an bai mol hoa hoc 8 bài tập mol và tính...
 • Bài luyện tập 4

  Lớp Trưởng hướng dẫn các bạn giải bài tập hóa học lớp 8 bài 23 luyện tập 4 câu 1, 2, 3, 4 và 5 trang 79 SGK. Thông qua bài này...
 • Tính theo phương trình hóa học

  Lớp Trưởng hướng dẫn giải bài tập hóa học lớp 8 bài 22 tính theo phương trình hóa học câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 75 và 76 SGK.
 • Tính theo công thức hoá học

  Lớp Trưởng hướng dẫn giải bài tập hóa học lớp 8 bài 21 Tính theo công thức hoá học câu 1, 2, 3, 4 trang 71 SGK. Tìm thành phần...
 • Tỉ khối của chất khí

  Lớp Trưởng hướng dẫn giải bài tập hóa học lớp 8 bài 20 tỉ khối của chất khí câu 1, 2, 3 trang 69 SGK. Trong số các khí thì khí...
 • Sự chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất

  Lớp Trưởng hướng dẫn giải bài tập hóa học lớp 8 bài 19 Sự chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất câu 1, 2, 3, 4, 5,...
 • Giải bài tập MOL

  Lớp Trưởng hướng dẫn giải bài tập hóa học lớp 8 bài 18 MOL câu 1, 2, 3, 4 trang 65 SGK. a) 1,5 x 6.1023 = 9.1023 hay 1,5N...
 • Bài luyện tập 3

  Lớp Trưởng hướng dẫn các bạn giải bài tập hóa học lớp 8 bài luyện tập 3 câu 1, 2, 3, 4, 5 và 6 trang 50 và 51 SGK. Bài này...
 • Giải bài tập phương trình hóa học

  Lớp Trưởng hướng dẫn các bạn giải bài tập hóa học lớp 8 bài 16 tiết 22 phương trình hóa học câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7 trang 57...
 • Bài luyện tập 2

  Hướng dẫn các bạn giải bài tập hóa học lớp 8 bài luyện tập 2 trang 41 SGK. KCl = 39 + 35,5 = 74,5; BaCl2 = 137 + 2 x35,5 = 208;...
 • Giải bài tập hóa trị

  Hướng dẫn các bạn giải bài tập hóa học lớp 8 bài hóa trị trong SGK trang 37 và 38. Công thức hoá học viết sai: MgCl, KO, NaCO3...
 • Giải bài tập công thức hóa học

  Hướng dẫn giải bài tập hóa học lớp 8 trong chương 1 bài Công Thức Hóa Học trang 8 SGk. Kẽm clorua ZnCl2: — Nguyên tố kẽm và...