Giải Bài Tập Hóa Học 8 (Học Tốt Hóa Học 8)

Lớp Trưởng tổng hợp sách giải bài tập hóa học lớp 8, trong chương trình hóa lớp 8 bạn sẽ học 6 chương và chia ra hai...
 • Giải bài tập định luật bảo toàn khối lượng

  Lớp Trưởng hướng dẫn các bạn giải bài tập hóa học lớp 8 bài 15 bài định luật bảo toàn khối lượng câu 1, 2, 3 trang 54 SGK. Các...
 • Giải bài tập phản ứng hóa học

  Lớp Trưởng hướng dẫn các bạn giải bài tập hóa học lớp 8 bài 13 phản ứng hóa học câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 49, 50 và 51 SGK....
 • Giải bài tập sự biến đổi chất

  Lớp Trưởng hướng dẫn các bạn giải bài tập lớp 8 bài 12 Sự biến đổi chất bài 1, 2, 3 trang 46 SGK. Dấu hiệu chính để phân biệt...
 • Chương II: Phản ứng hóa học

  Hướng dẫn các bản giải bài tập hóa học lớp 8 Chương II Phản ứng hóa học, bài này chủ yếu là lý thuyết. Hiện tượng hoá học là...
 • Bài luyện tập 1

  Hướng dẫn các bạn giải bài tập hóa học lớp 8 bài luyện tập 1 trong SGK trang 30 và 31. Khác nhau về số p và số e (ở nguyên tử...
 • Giải bài tập đơn chất và hợp chất - phân tử

  Hướng dẫn các bạn giải bài tập hóa học lớp 8 bài đơn chất và hợp chất - phân tử trong chương 1 trang 25 SGK. Khí nitơ và khí...
 • Giải bài tập chất

  Hướng dẫn các bạn giải bài tập hóa học lớp 8 bài Chất trang 11 SGK. Ba vật thể được làm bằng nhôm: Ấm đun bằng nhôm, vành...
 • Giải bài tập nguyên tử

  Hướng dẫn các bạn giải bài tâp Nguyên Tử trong sách Hóa Học lớp 8 HK 1. a) Nguyên tử tạo thành từ ba loại hạt nhỏ hơn nữa là...
 • Giải bài tập nguyên tố hóa học

  Hướng dẫn các bạn giải bài tập nguyên tố hóa học lớp 8 trong chương 1 SGk trang 20 hay nhất. Mỗi nguyên tố hoá học được biểu...
 • Chương I: Chất - Nguyên Tử - Phân Tử

  Mời các bạn cùng làm quen với lý thuyết chương 1: Chất - Nguyên Tử - Phân Tử. Chất có ở khắp nơi, đâu có vật thể nơi đó có...