Môi trường là gì ???

Thứ tư , 10/08/2016, 15:25 GMT+7
     

Các khái niệm về môi trường:

- Theo Luật bảo vệ Môi trường sửa đổi năm 2006 của Việt Nam: Môi trường bao gồm các yếu tố tự nhiên và vật chất nhân tạo bao quanh con người, có ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất, sự tồn tại, phát triển cùa con người và sinh vật.

- Theo Bách khoa toàn thư về môi trường năm 1994: Môi trường là tổng thể các thành tố sinh thái tự nhiên, xã hội - nhân văn và các điều kiện tác động trực tiếp hay gián tiếp lên sự phát triển, đời sống và hoạt động cùa con người trong thời gian bất kì.

- Theo UNESCO: Môi trường là toàn bộ các hệ thống tự nhiên và các yếu tố vật chất do hoạt động của con người tạo ra, trong đó con người sinh sống bằng lao động, đã khai thác các nguồn tài nguyên thiên nhiên hoặc nhân tạo nhằm thỏa mãn nhu cầu cùa con người.

- Theo Liên hợp quốc: Môi trường là những yếu tố vật lí, hóa học, sinh học bao quanh con người, mối quan hệ trong loài người và môi trường sống chặt chẽ đến mức môi quan hệ trong các thành viên của xã hội nhòa đi trong quá trình phát triên.

- Theo các học giả Liên Xô (cũ): Môi trường là tất cả những gì bao quanh con người, bao gôm các thành phần của môi trường tự nhiên và các thành phần vật chât nhân tạo, các thành phân kinh tê và các quá trình xã hội trong quá trình phát triển tạo nên chúng.

moi truong moi truong la gi khai niem moi truong