Reading Unit 11 Lớp 12 Trang 118

Thứ tư , 17/08/2016, 17:09 GMT+7
     

UNIT 11: BOOK

READING (ĐỌC)

Before you read Theo cặp, em hãy hỏi nhau các câu sau:

1/ Bạn có thường đọc sách không?

2/ Bạn thích đọc sách gì nhất?

3/ Bạn đọc sách theo cách nào?

 

While you read Đọc đoạn văn và làm các bài tập theo sau:

Bàn về việc đọc sách, Francis Bacon, người sống cùng thời với nhà văn Shakespeare, đã viết như sau “Một số sách cần đọc thử, một số khác cẩn đọc ngốn ngấu, một số ít cần phải nghiền ngẫm và suy gẫm”. Lời khuyên hay đó chi ra các cách khác nhau để đọc những loại sách khác nhau. Chẳng hạn, bạn có thể lấy một quyển sách về du lịch và đọc vài trang trước khi đi ngủ. Quyển đó chỉ để cho bạn ghé mắt vào và đọc chút ít chồ này chỗ nọ. Nói tóm lại, chỉ là đọc qua loa mà thôi.

Vài quyển truyện thì để đọc ngốn ngấu. Cứ tưởng tượng bạn vừa tìm được quyển truyện hay, và quan trọng hơn nữa là bạn có thì giờ để thưởng thức nó. Có thể bạn đang đi nghỉ hay đang trên tàu hỏa cho một chuyến đi dài. Nếu đó là quyển sách hay, bạn có thể nói “quyển này hay tới nỗi tôi không đặt nỏ xuống được”, nhưng không phải sách truyện nào cũng thuộc loại này. Các nhà phê bình văn học đôi khi mô tả sách là “khó mà đặt xuống” hay “khó có thể cầm lên lại được”.

Có những quyển sách phải đọc chậm rãi và cẩn thận. Nếu đó là quyển sách về chù đề bạn ưa thích thì bạn sẽ muốn “nghiền ngẫm và suy gẫm” nỏ. Điều đó không có nghĩa là bạn phải đọc thật chậm. Khi cầm một quyển sách lên lần đầu tiên, bạn phải kiểm tra để biết chắc là nó không quá khó đọc. Đừng bắt đầu đọc một quyển sách mà không xem qua vài trang đầu để biết bạn có thể đọc và hiểu nó dễ dàng không.

Một số người nghĩ là khi càng nhiều người có tivi ở nhà thì số người mua sách sẽ càng ít đi. Tại sao phải đọc sách khi vô tuyến truyền hình cỏ thể mang đến cho bạn tất cà thông tin và các câu truyện với màu sắc, hình ảnh sống động? Thế nhưng, thật ra, tivi không giết chết thú đọc sách. Ngày nay, sách các loại được bán nhiều hơn bao giờ hết. Sách vẫn là một cách ít tổn kém để cỏ thông tin và giải trí, và bạn lại cỏ thể cất giữ sách và đọc lại nhiều lần. Sách ở nhà chính là một nguồn kiến thức và vui thú tuyệt vời.

Task 1. Tìm từ tiếng Việt có nghĩa tương đương với các từ sau.

Dap an.

1. swallow                                      nuốt chừng (đọc ngốn ngấu)

2. dip into                                      chấm vào (đọc qua loa)

3. taste                                          nếm (đọc thử)

4. “hard-to-pick-up-again”             khó có thể cầm lên lại được

5. digest                                        tiêu hóa (đọc và suy ngẫm)

6. chew                                         nhai (nghiền ngẫm)

 

7. “hard-to-put-down”                  không thể đặt xuống

Task 2. Theo cặp, em hãy cho biết các càu sau đây là đúng (T) hay sai (F) hay không có thông tin (NI).

Đáp án. 

1 NI          2. F         3. NI          4. T          5. F

Task 3. Dựa vào thông tin trong bài để trả lời các câu hỏi.

Đáp án.

1. Three

2. When you find a good story and have time to enjoy it.

3. Read a few pages to see if it’s the one you can easily read and understand. / Check that it is not too difficult.

4. Television can bring you all the information and stories with colour picture and action.

 

Tham khảo đáp án các phần sau:

 Speaking Unit 11 Lớp 12 Trang 122

 Listening Unit 11 Lớp 12 Trang 123

 Writing Unit 11 Lớp 12 Trang 124

 Language Focus Unit 11 Lớp 12 Trang 126

 

reading unit 11 lop 12 unit 11 lop 12 reading tieng anh lop 12 unit 11 reading