Reading Unit 14 Lớp 12 Trang 152

Thứ sáu , 19/08/2016, 22:28 GMT+7
     

 UNIT 14: INTERNATIONAL ORGANIZATIONS

READING (ĐỌC)

 

Before you read

Theo cặp, em hay thảo luận các câu hỏi sau:

1/ Theo em những người trong hình thuộc về tổ chức nào?

2/ Tổ chức này thực hiện các hoạt động gì?

3/ Ờ Việt Nam có Hội Chữ Thập Đỏ không?

While you read

Đọc đoạn văn sau và làm các hài tập kèm theo.

Hội Chữ Thập Đỏ là một tổ chức nhân đạo quốc tế đã dành hết sức mình để làm giảm nồi đau đớn cùa thương binh, của thường dân, và của tù nhân chiến tranh trong thời chiến. Trong thời bình, nó giúp về y tế và cứu giúp các nạn nhân của những thiên tai nặng nề như lù lụt, động đất, bệnh dịch và nạn đói.

Một người Thụy Sĩ tên là Jean Henri Dunant đã khởi động việc thiết lập Hội Chừ Thập Đò. BỊ choáng và sợ trước cảnh những thương binh hầu như hoàn toàn thiếu sự chăm sóc, ông kêu gọi các nhà lãnh đạo các nước thành lập tổ chức cống hiến sức mình để giúp cho các thương binh và bệnh nhân trong thời chiến. Một hội nghị đã đựơc tổ chức ở Ge-ne-va năm 1964 và các đại biểu chính thức cùa 12 quốc gia đã ký tên vào Hiệp Ước Geneva đầu tiên, đặt điều lệ qui định cho việc chữa trị và bảo vệ những người bị thương và nạn nhân của thiên tai. Cùng trong hội nghị đó, biểu tượng nổi tiếng của tổ chức, lá cờ trắng với chữ thập đỏ, đã đựơc chấp thuận.

Henry Davison, Chù tịch của Uỷ ban chiến tranh, Hội Chữ Thập Đỏ ờ Mỹ là người đã đề nghị thành lập một Liên Minh các tổ chức Chữ Thập Đỏ các nước. Hội Nghị Y tế quốc tế do Davison khởi xướng đã đưa đến việc khai sinh ra Liên Đoàn các tổ chức Chữ Thập Đỏ, mà đến tháng 10 năm 1983, nó được đặt tên lại là Liên Đoàn Chữ Thập Đỏ. Nhiệm vụ của Liên Đoàn là cải thiện cuộc sống của những người dễ bị thương tổn là nạn nhân của thiên tai, nghèo đói và bệnh tật.

Hội Chữ Thập Đỏ quốc tể có văn phòng chính ờ Ge-ne-va, Thụy Sĩ. Ngày nay, tổng sổ Hội Chữ Thập Đỏ các nước trên thế giới đã lên tới 181, nên sự trợ giúp có thể nhanli chóng đến với bất cứ nơi nào xảy ra thiên tai, như sự giúp đỡ mới đây cho các nạn nhân Sóng Thần ở Châu Á. Năm 2004 Hội Chữ Thập Đỏ và Hội Lười Liềm Đỏ ờ các quốc gia bị nạn sóng thần đã không chút do dự để giúp nhừng nạn nhân thiên tai dành mạng sống, dù cho nhiều nhân viên và tình nguyện viên đã mất gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và phương tiện sinh sống. Chảng hạn văn phòng chính ở Banda Aceh của Hội Chừ Thập Đò In-đô-nê-sia bị lũ cuốn trôi, nhưng văn phòng tạm thời được thiết lập ngay trong vài giờ để cứu giúp các nạn nhân.

Task 1. Chọn từ thích hợp nhắt để điền vào chỗ trống.

Đáp án.

1. dedicated                      3. initiated                         5. resulted

2. appealed                      4. appalled

Task 2. Chọn các câu đúng (T) hoặc sai (F) sau đây.

Đáp án:

1. T            2. T              3. T              4.F                  5.F 

Task 3. Em hãy trả lời các câu hỏi sau.

1. Nhiệm vụ của Liên Đoàn Chữ Thập Đỏ là gì?

2. Có bao nhiêu quốc gia trên thể giới có tổ chức Chữ Thập Đỏ?

3. Lợi ích của việc có tổ chức Chữ Thập Đỏ quốc gia?

Đáp án.

1. The Red Cross Federation's mission is to improve the lives of vulnerable people.

2. 181 countries.

3. People in the country can get quick help and supports when they are in difficulty. After you read

Điền vào mỗi cho trống của đoạn văn bằng một từ thích hợp.

Đáp án gợi ý:

1. appalled                 2. lack                3. of                4. in

 

Tham khảo đáp án các phần sau:

 Speaking Unit 14 Lớp 12 Trang 155

 Listening Unit 14 Lớp 12 Trang 156

 Writing Unit 14 Lớp 12 Trang 158

 Language Focus Unit 14 Lớp 12 Trang 159

 

reading unit 14 lop 12 unit 14 lop 12 reading tieng anh lop 12 unit 14 reading