• Cấu tạo và tính chất của xương

  Lớp Trưởng hướng dẫn giải bài tập sinh học lớp 8 bài 8 cấu tạo và tính chất của xương câu 1, 2, 3 trang 31 SGK. Trong bài tập...
 • Bài 7: Bộ Xương (Sinh Học 8)

  Lớp Trưởng hướng dẫn giải bài tập và lý thuyết sinh học lớp 8 bài 7 bộ xương câu 1, 2, 3 trang 27 SGK. Từ bài học chúng ta có...
 • Bài 6: Phản xạ (sinh học 8)

  Lớp Trưởng hướng dẫn giải bài tập và lý thuyết bài 6 phản xả sinh học lớp 8 câu 1, 2 trang 23 SGK. Cơ quan trả lời (còn gọi là...
 • Các cấp tổ chức của thế giới sống

  Hướng dẫn các bạn giải bài tập sinh học lớp 10 bài 1 Các cấp tổ chức của thế giới sống Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 9 SGK. Cơ thể là...
 • Bài 6: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể

  Hướng dẫn các bạn giải bài tập sinh học lớp 12 bài 6 đột biến số lượng nhiễm sắc thể câu 1, 2, 3, 4, 5 trong SGK. Ở người, hội...
 • Bài 5: Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể

  Hướng dẫn các bạn giải bài tập sinh học lớp 12 bài 5 nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể câu 1, 2, 3, 4, 5 trong...
 • Bài 4: Đột biến Gen

  Lớp Trưởng hướng dẫn các bạn giải bài tập sinh học lớp 12 bài 4 đột biến Gen câu 1, 2, 3, 4 SGk. Đột biến gen làm biến đổi...
 • Bài 3: Điều hòa hoạt động Gen

  Lớp Trưởng hướng dẫn các bạn giải bài tập sinh học lớp 12 bài 3 điều hòa hoạt động Gen trong SGK. Trên ADN, các gen có liên...
 • Bài 2: Phiên mã và dịch mã

  Hướng dẫn các bạn giải bài tập sinh học lớp 12 bài 2 Phiên mã và dịch mã SGK đơn giản và dễ hiểu nhất. Trên mỗi phân tử mARN...
 • Bài 1: Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN

  Hướng dẫn các bạn giải bài tập sinh học lớp 12 Bài 1 Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN trong SGK. Ví dụ: gen...
 • Cấu Tạo Cơ Thể Người (Sinh Học 8)

  Hướng dẫn các bạn giải bài tập sinh học lớp 8 bài cấu tạo cơ thể người câu 1, câu 2 trang 10 sgk sinh học lớp 8. Sơ đồ thể hiện...
 • Tế Bào (Sinh Học 8)

  Hướng dẫn các bạn giải bài tập sinh học lớp 8 bài 3 tế bào câu 1, câu 2 trong SGK. Các bộ phận trong tế bào được cấu tạo và...
 • Nhiệm vụ của sinh học

  Hướng dẫn các bạn giải bài tập sinh học lớp 6 bài 2 nhiệm vụ của sinh học câu 1, 2, 3 trang 9 SGK. Nghiên cứu sự đa dạng của...
 • Đặc điểm của cơ thể sống

  Hướng dẫn các bạn giải bài tập sinh học lớp 6 bài đặc điểm của cơ thể sống bài 1, 2, 3 trang 6 SGK. Con gà, cây đậu cần có trao...
 • Mô (Sinh Học 8)

  Giải bài tập sinh học lớp 8 câu 1 câu 2 bài 4 Mô trong SGk. Mô là một tổ chức gồm các tế bào có cấu trúc giống nhau; ở một số...
 • Đặc điểm chung và vai trò thực tiễn của động vật nguyên sinh

  Hướng dẫn các bạn giải bài tập sinh học lớp 7 trang 28 bài đặc điểm chung và vai trò thực tiễn của động vật nguyên sinh. Cơ thể...
 • Trùng kiết lị và trùng sốt rét

  Hướng dẫn các bạn giải bài tập sinh học lớp 7 bài trùng kiết lị và trùng sốt rét trang 25 SGK. Trùng kiết lị gây các vết loét...
 • Trùng biến hình và trùng đế giày

  Lớp Trưởng hướng dẫn các bạn giải bài tập sinh học lớp 7 bài trùng biến hình và trùng đế giày. Trùng biến hình là cơ thê đơn...
 • Trùng Roi

  Hướng dẫn các bạn giải bài tập sinh học lớp 8 bài trùng roi. Trùng roi xanh là dòng vật dơn bào rất nhỏ. Chúng thường sống...
 • Thực hành quan sát một số động vật nguyên sinh

  Hướng dẫn các bạn giải bài tập sinh học lớp 7 học kì 1 bài thực hành quan sát một số động vật nguyên sinh. Các bạn cùng tham...