Soạn bài dấu gạch ngang

Thứ ba , 16/08/2016, 10:05 GMT+7
     

SOẠN BÀI DẤU GẠCH NGANG

I. CÔNG DỤNG CỦA DẤU GẠCH NGANG

Câu hỏi: Trong mỗi câu (SGK, tr.129), dấu gạch ngang dùng để làm gì?

Gợi ý:

a. Dấu gạch ngang dùng để đánh dấu bộ phận giải thích

b. Dấu gạch ngang dùng để đánh dấu lời nói trực tiếp của nhân vật

c. Dấu gạch ngang dùng để liệt kê các công dụng của dấu chấm lửng.

d. Dấu gạch ngang dùng để nối các bộ phận trong liên danh

II. PHÂN BIỆT DẤU GẠCII NGANG VỚI DẤU GẠCH NỐI

Câu hỏi: Trong VD l (d) ở mục I, dấu gạch nối giữa các tiếng trong từ Va-ren được dùng làm gì? Cách viết dấu gạch nối có gì khác với dâu gạch ngang?

Gợi ý:

- Trong VD 1 (d) ở mục I, dấu gạch nối giữa các tiếng trong từ Va-ren được dùng đê nối các bộ phận trong tên riêng nước ngoài.

- Cách viết: dấu gạch nối ngăn hơn dấu gạch ngang trong câu.

LUYỆN TẬP

Bài tập 1: Hãy nêu công dụng của dấu gạch ngang trong những câu (SGK, tr. 130, 131).

Gợi ý:

- Câu a, b dấu gạch dùng để đánh dấu bộ phận chú thích, giải thích.

- Câu c, dấu gạch ngang dùng đề’ đánh dấu lời nói trực tiếp của nhân vật và bộ phận chú thích, giải thích.

- Câu d, d dấu gạch ngang dùng để nối các bộ phận trong một liên danh. 

Câu hỏi 2: Hãy nêu rõ công dụng của dấu gạch nối trong các VD dưới đây:

- Các con ơi, đây là lần cuôi cùng thầy dạy các con. Lệnh từ Béc-lin là từ nay chỉ dạy tiếng Đức các trường vùng An-dát và Lo-ren...

Gợi ý:

Trong hai câu trên, dấu gạch nối dùng đế nối các bộ phận trong tên riêng nước ngoài.

Câu hỏi 3: Đặt câu có dùng dấu gạch ngang:

a. Nói về một nhân vật trong vở chèo Quan Âm Thị Kính.

b. Nói về cuộc gặp mặt của HS cả nước.

Gợi ý:

a. Sùng bà - mẹ chồng của Thị Kính - là một người tàn nhẫn cay độc, tiêu biểu cho vai “mụ ác” trong vở chèo.

b. Hằng năm, nhừng gương mặt xuất sắc của học sinh trong cả nước lại tụ hội về quảng trường Ba Đình để báo công lên Bác Hồ kính yêu - người Cha già vĩ đại cúa dân tộc.

dau gach ngang soan bai dau gach ngang