Soạn bài ôn tập tiếng Việt lớp 6

Thứ hai , 22/08/2016, 17:43 GMT+7
     

SOẠN BÀI ÔN TẬP TIẾNG VIỆT

(Phần kiến thức cơ bản)

Kiến thức cơ bản về: cấu tạo từ, từ mượn, nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa của từ, các từ loại (danh từ, động từ, tính từ, số từ, lượng từ, chỉ từ), các cụm từ (cụm danh từ, cụm động từ, cụm tính từ).

Một số kiến thức được trình bày tóm tắt theo các sơ đồ dưới đây:

on tap phan tieng viet