Soạn bài thông tin về ngày trái đất năm 2000

Chủ nhật , 31/07/2016, 16:13 GMT+7
     

SOẠN BÀI THÔNG TIN VỀ NGÀY TRÁI ĐẤT NĂM 2000

ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN

A. YÊU CẦU

- Thấy được mặt trái, tác hại của việc sử dụng bao bì ni lông, tự mình hạn chế sử dụng bao bì ni lông.

- Thấy được tính thuyết phục của bài viết, tính hợp lí của những kiến nghị mà văn bản đề xuất.

- Có những suy nghi tích cực về vấn đề cải thiện môi trường sống, bảo vệ Trái Đất.

B. GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI, BÀI TẬP

Câu hỏi 1. Phân tích bố cục của văn bản.

Gợi ý

Văn bản có bố cục ba phần :

- Phần I (từ đầu đến “Một ngày không sử dụng bao bì ni lông”) : Nguyên nhân ra đời của bản thông điệp.

- Phẩn II (tiếp theo đến “ô nhiễm nghiêm trọng đối với môi trường”): phân tích tác hại của bao bì ni lông, từ đó, nêu ra một số giải pháp cho vấn đề sử dụng bao bì ni lông.

- Phần III (từ “Mọi người hãy...” cho đến hết văn bản) : kêu gọi mọi người hãy quan tâm hành động vì môi trường bằng việc làm cụ thể.

Câu hỏi 2. Hãy chỉ ra nguyên nhân cơ bản khiến cho việc dùng bao bì ni lông có thể gây nguy hại đối với môi trường và sức khoẻ con người. Ngoài nguyên nhân cơ bản, còn có những nguyên nhân nào khác ?

Gợi ý

- Nguyên nhân cơ bản khiến cho việc dùng bao bì ni lông có thể gây nguy hại đối với môi trường và sức khỏe con người là tính không phân hủy của pla- xtíc. Tính không phân hủy này gây ra một loạt tác hại :

+ “Lẫn vào đất làm cản trở quá trình sinh trưởng cùa các loài thực vật”.

+ “Làm tắc các đường dẫn nước thải”.

+ “Tắc nghẽn hệ thống cống rãnh làm cho muồi phát sinh, lây truyền dịch bệnh”.

+ “Làm chết các sinh vật khi chúng nuốt phải”.

+ Ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người (bệnh ngộ độc, ung thư, dị tật bẩm sinh...).

- Ngoài nguyên nhân cơ bản trên, còn có nguyên nhân khác nữa như: khi đốt bao bì ni lông, khí độc thải ra chuyển hóa thành chất đi-ô-xin, một hóa chất vô cùng nguy hiểm đến sức khỏe và tính mạng con người, góp phần làm thủng tầng ỏ-zôn.

Câu hỏi 3. Phân tích tính thuyết phục của những kiến nghị mà văn bản đã đề xuất. Hãy chi ra tác dụng của từ vì vậy trong việc liên kết các phần của văn bản.

Gợi ý

Bốn giải pháp mà văn bản đưa ra là căn cứ từ thực tế cuộc sống, từ bản chất khoa học của vấn đề. Vì vậy, giải pháp có tính thuyết phục và tính khả thi cao. Đó là các giải pháp :

- Thay đổi thói quen sử dụng bao bì ni lông.

- Không sứ dụng bao bì ni lông khi không cần thiết.

- Sử dụng bao bì thay thế.

- Tìm hiểu và phố biến vể tác hại của bao bì ni lông để mọi người biết. Trước khi đưa ra giải pháp, văn bản phân tích tác hại của việc dùng bao bì ni lông. Giữa hai phần này là quan hệ từ vì vậy có tác dụng liên kết hai phần của văn bản với nhau.