Soạn bài tóm tắt văn bản tự sự

Chủ nhật , 31/07/2016, 02:00 GMT+7
     

TÓM TẮT VĂN BẢN TỰ SỰ

A. YÊU CẦU

- Nắm được mục đích của việc tóm tắt văn bán tự sự : dùng lời vãn của mình trình bày một cách ngắn gọn nội dung chính của văn bản đó; nắm được cách thức tóm tất một văn bàn tự sự : cần đọc kĩ văn bản, xác định nội dung chính, sắp xếp nội dung theo trình tự hợp lí và viết thành văn bản tóm tắt. Cẩn phải trung thành với nội dung văn bản được tóm tắt.

- Luyện kĩ năng biết tóm tắt văn bản tự sự.

B. GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU HÒI, BÀI TẬP

I. Thế nào là tóm tắt vàn bản tự sự ?

1. Trong cuộc sống hàng ngày, có những văn bản tự sự chúng ta đà đọc nhưng nếu muốn ghi lại nội dung chính của chúng để sử dụng hoặc thông báo cho người khác thì phải tóm tắt vãn bản tự sự.

2. Từ gợi ý trên, theo em, thế nào là tóm tắt văn bản tự sự ? Suy nghĩ và lựa chọn CÍIU trả lời đúng nhất trong các câu sau :

a) Ghi lại đầy đủ mọi chi tiết của văn bản tự sự.

b) Ghi lại một cách ngắn gọn, trung thành những nội dung chính của văn bản tự sự.

c) Kể lại một cách sáng tạo nội dung của văn bản tự sự.

d) Phân tích nội dung, ý nghĩa và giá trị của văn bản tự sự.

Gợi ý

Lựa chọn ý (b). Tóm tắt văn bản tự sự là ghi lại một cách ngắn gọn, trung thành những nội dung chính của văn bản tự sự.

II. Cách tóm tắt văn bản tự sự

1. Những yêu cầu đối với văn bản tóm tắt

Đọc văn bản tóm tắt sau và trả lời các câu hỏi.

Vua Hùng thứ mười tám có người con gái dẹp tên là Mị Nương. Nhà vua muốn kén một chồng rể xứng đáng. Sơn Tinh và Thuỷ Tinh cùng một lúc đến cầu hôn. Cả hai đều có tài, vua Hùng không biết gả con cho ai, bèn ra điều kiện thách đô để để bề lựa chọn. Sơn Tinh thắng cuộc, cưới Mị Nương rồi đưa vê núi. Thuỷ Tinh tức giận dáng nước đánh Sơn Tinh nhưng bi thua. Từ đó hằng năm Thuỷ Tinh dâng nước đánh Sơn Tinh nhưng đều thất hại.

a) Văn bản tóm tắt trên kể lại nội dung của văn bản nào? Dựa vào đâu mà em nhận ra được điều đó? Văn bản tóm tắt trên có nêu được nội dung chính của văn bản ấy không ?

b) Văn bản tóm tắt trên có gì khác so với văn bản ấy (về độ dài, vẻ lời văn, vé sô lượng nhân vật, sự việc,...) ?

c) Từ việc tìm hiểu trên, hãy cho biết các yêu cầu đối với một văn bản tóm tắt.

Gợi ý

a) Văn bản trên kể lại nội dung của truyện Sơn Tinh, Thủv Tinh. Dựa vào nhân vật, sự việc và chi tiết tiêu biểu nêu trong văn bản tóm tắt để nhận biết điểu này. Văn bản đà nêu được nhân vật và sự việc chính của truyện.

b) Văn bản tóm tắt trên ngắn hơn văn bản gốc, số lượng nhân vật ít hơn. Ngôn ngữ trong văn bản tóm tắt là lời của người viết tóm tắt không phải là ngôn ngữ nguyên văn của truyện.

c) Vậy, văn bản tóm tắt phải giữ được nội dung chính (nhàn vật quan trọng, sự việc tiêu biểu); lời văn phải ngắn gọn và là lời của người tóm tắt.

2. Các bước tóm tắt văn bản

Muốn viết được một văn bản tóm tắt, theo em phải làm những việc gì? Những việc ấy phải thực hiện theo trình tự nào ?

Gọi ý

Các bước tóm tắt một văn bản tự sự :

- Cần đọc kĩ văn bản gốc đê nắm được nội dung của nó.

- Xác định nội dung chính cần tóm tát (nhân vật quan trọng, sự việc tiêu biểu).

- Sắp xếp sự việc chính theo trật tự hợp lí.

- Tiến hành viết tóm tắt bằng lời văn của mình.

tom tat van ban tu su soan bai tom tat van ban tu su