Soạn bài văn bản đề nghị

Thứ ba , 16/08/2016, 10:05 GMT+7
     

SOẠN BÀI VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ

I. ĐẶC ĐIỂM CỦA VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ

Câu hỏi 1: Đọc các văn bản SGK, tr. 124,125 và trả lời các câu hỏi:

a. Viết giấy đề nghị nhằm mục đích gì?

b. Giấy đề nghị cần chú ý những điều gì về nội dung và hình thức trình bày?

c. Hãy nêu một sỏ tình huống trong sinh hoạt và học tập ở trường, lớp mà em thấy cần viết giấy đề nghị.

Gợi ý:

a. Viết giấy đề nghị nhằm mục đích: Nêu lên ý của mình lên một cá nhân hoặc cơ quan có thẩm quyền để đạt được một nhu cầu hoặc một quyền lợi chính đáng nào đó.

b. Viết giấy đề nghị cần chú ý về nội dung và hình thức như sau:

- Về nội dung: cần chú ý các mục: ai đề nghị? đề nghị ai? đề nghị điều gì?

- Về hình thức: bản đề nghị cần trình bày trang trọng, ngắn gọn theo một số mục đã được quy định sẵn.

c. HS có thể tự nêu các tình huống tương tự như: Lớp học của em bị hỏng mất hai chân song cửa sổ, em viết giấy đề nghị Ban giám hiệu nhà trường cho sửa lại để đảm bảo tài sản trong lớp học.

Câu hỏi 2: Trong các tình huống trong SGK, tr.125, tình huống nào cần viết giấy đề nghị?

Gợi ý:

Trong các tình huống trên, tình huống a, c cần phải viết văn bản đề nghị.

II. CÁCH LÀM VÃN BẢN ĐỀ NGHỊ

Tìm hiểu cách làm văn bản đề nghị

Câu hỏi 1: Hãy đọc hai văn bản đề nghị trên và xem các mục trong văn bản đề nghị được trình bày theo thứ tự nào? Cả hai văn bản có những điểm gì giông và khác nhau? Những phần nào là quan trọng trong cả hai văn bản.

Gợi ý:

Các dàn mục trong văn bản được trình bày theo thứ tự có sẵn như sau:

- Quốc hiệu, tiêu ngữ.

- Địa điểm làm giấy đề nghị và ngày tháng.

- Tên văn bản.

- Nơi nhận đề nghị.

- Người đề nghị.

- Nêu sự việc, lí do và các ý kiến cần đề nghị với nơi nhận.

- Kí tên.

Điểm giống và khác của hai văn bản đề nghị: Hai văn bản giống ở cách trình bày song khác nhau ở từng nội dung cụ thề của mỗi văn bản Các mục quan trọng không thê thiếu được trong cả hai văn bản là: Ai đề nghị? Đề nghị ai? Đề nghị điều gì? Đề nghị đê làm gì?

Câu hỏi 2: Từ hai văn bản trên, rút ra cách làm một văn bản đề nghị. 

Gợi ý:

HS tự khái quát lại các phần trên để rút ra cách làm một văn bản đề nghị.

LUYỆN TẬP

Bài tập 1: Đọc và suy nghĩ hai tình huống trong SGK. Từ hai tình huống đó, liên hệ với cách làm đơn ở lớp 6, hãy so sánh lí do viết đơn và lí do viết đề nghị giống nhau và khác nhau ở chỗ nào?

Gợi ý:

Lí do viết đơn và lí do viết đề nghị giống nhau và khác nhau như sau:

- Giống nhau: Viết đơn và viết đề nghị đều đề bạt một nguyện vọng với cá nhân hay tổ chức có thẩm quyền để được giải quyết.

- Khác nhau: Khi viết đơn chĩ trình bày lí do để đạt nguyện vọng. Còn với văn bản đề nghị không chỉ trình bày lí do mà có thể cần phải cắt nghĩa, nói rõ lí do ấy cho người nhận biết.

Bài tập 2: Trao đối với các bạn trong tổ, nhóm để rút kinh nghiệm về các lỗi thường mắc ở văn bản đề nghị.

Gợi ý:

Các lỗi thường mắc phải trong quá trình viết văn bản đề nghị chính là trình bày dài dòng, không khoa học, luộm thuộm, không theo mẫu quy định. 

van ban de nghi soan bai van ban de nghi