Speaking Unit 9 Lớp 12 Trang 99

Thứ ba , 16/08/2016, 16:30 GMT+7
     

 UNIT 9: DESERTS

SPEAKING (NÓI)

 

Task 1. Theo cặp, em hãy cho biết loại thực vật và động vật nào sau đây có thể ở sa mạc. Giải thích sự lựa chọn của em.

Banana              chuối          □                 Crocodile         cá sấu    

Eucalyptus        cây bạc hà   □                 Camel              lạc đà      □

Cactus              xương rồng                 Fox                  con chồn

Date palm        cây chà là     □                 Dog                 con chó   

Grass                cỏ                □                 Lizard              thằn lằn   □

Rock                đá                 □                Rabbit              thỏ        

Horse               ngựa                                  Goat                      con dê    

Buffalo              con trâu                      Sheep               con cừu   □

Task 2. Theo cặp, em tìm những đặc tính thiên nhiên của sa mạc, sau đó so sánh với các bạn khác. Sử dụng các gợi ý sau:

- climate             khí hậu                  rainfall          lượng mưa

- plants/ trees    thực vật                 animals         động vật

- soil                  đất                         seasons         mùa

Task 3.Theo nhóm, em hãy thảo luận và tìm ra năm thứ cần thiêt nhất các em phải mang theo khi đi khảo sát qua sa mạc.

- knife                  dao                      - horse             ngựa

- match              diêm quẹt              - camel             lạc đà

- water               nước                      - cell phone       điện thoại di động

- gun                  súng                      - food                thực phẩm

- car                    xe hơi                   - blanket            mền

- mosquito net    mùng                     - Walkman         máy nghe nhạc cá nhân

 

Tham khảo đáp án các phần sau:

 Reading Unit 9 Lớp 12 Trang 96

 Listening Unit 9 Lớp 12 Trang 100

 Writing Unit 9 Lớp 12 Trang 102

 Language Focus Unit 9 Lớp 12 Trang 103

 

speaking unit 9 lop 12 unit 9 lop 12 speaking tieng anh 12 unit 9 speaking