• Giải Bài Tập Hóa Học 8 (Học Tốt Hóa Học 8)

  Lớp Trưởng tổng hợp sách giải bài tập hóa học lớp 8, trong chương trình hóa lớp 8 bạn sẽ học 6 chương và chia ra hai học kì. Vì...
 • Độ tan của một chất trong nước

  Lớp Trưởng hướng dẫn giải bài tập hóa học lớp 8 bài 41 Độ tan của một chất trong nước câu 1, 2, 3, 4 và 5 trang 142 SGK. Ở...
 • Bài luyện tập 6

  Lớp Trưởng hướng dẫn giải bài tập hóa học lớp 8 bài 34 bài luyện tập 6 trang 118 và 119 SGK. Trong bài này chúng ta sẽ ôn lại...
 • Tính chất - Ứng dụng của Hiđro

  Lớp Trưởng hướng dẫn giải bài tập hóa học lớp 8 bài 31 Tính chất - ứng dụng của hiđro câu 1, 2, 3, 4, 5 và 6 trang 109 SGK....
 • Điều chế Oxi - Phản ứng phân thủy

  Lớp Trưởng hướng dẫn giải bài tập hóa học lớp 8 bài 27 Điều chế Oxi - Phản ứng phân thủy câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 94 SGK. Trong...
 • Bài 26: OXIT

  Lớp Trưởng hướng dẫn các bạn giải bài tập hóa học lớp 8 bài 26 oxit câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 91 SGK. Công thức hoá học viết sai:...