• Giải Bài Tập Hóa Học 8 (Học Tốt Hóa Học 8)

  Lớp Trưởng tổng hợp sách giải bài tập hóa học lớp 8, trong chương trình hóa lớp 8 bạn sẽ học 6 chương và chia ra hai học kì. Vì...
 • CHƯƠNG VI: DUNG DỊCH

  Lớp Trưởng hướng dẫn các bạn học lý thuyết và bài tập chương 6 dung dịch hóa học lớp 8. Trong chương này chúng ta sẽ học qua...
 • Pha chế dung dịch

  Lớp Trưởng hướng dẫn giải bài tập hóa học 8 bài 43 pha chế dung dịch câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 149 SGK. Từ bài học chúng ta có...
 • Nồng độ dung dịch

  Lớp Trưởng hướng dẫn giải bài tập hóa học lớp 8 bài 42 nồng độ dung dịch câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 145 và 146 SGK. Qua bài...
 • Dung Dịch (Hóa Học 8)

  Lớp Trưởng hướng dẫn giải bài tập và các dạng bài tập hóa học lớp 8 bài 40 dung dịch câu 1,2, 3, 4, 5, 6 trang 138 SGK. Chúng...
 • Chương V: HIĐRO - NƯỚC

  Lớp Trưởng hướng dẫn giải bài tập hóa học lớp 8 chương 5 Hiđro - nước. Khí hiđro có tính khử, ở nhiệt độ thích hợp, hiđro không...
 • Bài luyện tập 7

  Lớp Trưởng hướng dẫn giải bài tập hóa học 8 bài 38 bài luyện tập 7 câu 1, 2, 3, 4 và 5 trang 131 và 132 SGK. Trong bài này...
 • Nước (Hóa Học 8)

  Lớp Trưởng hướng dẫn giải bài tập hóa học lớp 8 bài 36 nước câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 125 SGK. Qua bài này chúng ta sẽ biết...
 • Bài luyện tập 6

  Lớp Trưởng hướng dẫn giải bài tập hóa học lớp 8 bài 34 bài luyện tập 6 trang 118 và 119 SGK. Trong bài này chúng ta sẽ ôn lại...
 • Điều chế Hiđro - Phản ứng thế

  Lớp Trưởng hướng dẫn giải bài tập hóa học lớp 8 bài 33 điều chế Hiđro - phản ứng thế câu 1, 2, 3, 4 và 5 trang 117 SGK. Qua bài...
 • Phản ứng Oxi hóa khử (hóa học 8)

  Lớp Trưởng hướng dẫn giải bài tập hóa học lớp 8 bài 32 Phản ứng Oxi hóa - khử câu 1, 2, 3, 4 và 5 trang 113 SGK. Các bạn cùng...
 • Bài luyện tập 5

  Lớp Trưởng hướng dẫn giải bài tập hóa học lớp 8 bài 29 bài luyện tập 5 câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang 100 và 101 SGK. Các bạn...
 • Không khí - Sự cháy

  Lớp Trưởng hướng dẫn các bạn giải bài tập hóa học 8 bài 28 Không khí - Sự cháy câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7 trang 99 SGK. Nên xử...
 • Điều chế Oxi - Phản ứng phân thủy

  Lớp Trưởng hướng dẫn giải bài tập hóa học lớp 8 bài 27 Điều chế Oxi - Phản ứng phân thủy câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 94 SGK. Trong...
 • Sự oxi hóa – Phản ứng hóa hợp - Ứng dụng của Oxi

  Lớp Trưởng hướng dẫn giải bài tập hóa học lớp 8 bài 25 Sự oxi hóa – Phản ứng hóa hợp - Ứng dụng của Oxi câu 1, 2, 3, 4, 5 trang...
 • Tính chất của Oxi

  Lớp Trưởng hướng dẫn giải bài tập hóa học lớp 8 bài 24 tính chất của Oxi câu 1, 2, 3, 4, 5 và 6 trang 84 SGK. Khí oxi là một...
 • Chương III: Mol Và Tính Toán Hóa Học

  Chương III: Mol Và Tính Toán Hóa Học bai mol hoa hoc lop 8 giáo án bài mol lớp 8 giao an bai mol hoa hoc 8 bài tập mol và tính...
 • Bài luyện tập 4

  Lớp Trưởng hướng dẫn các bạn giải bài tập hóa học lớp 8 bài 23 luyện tập 4 câu 1, 2, 3, 4 và 5 trang 79 SGK. Thông qua bài này...
 • Tính theo phương trình hóa học

  Lớp Trưởng hướng dẫn giải bài tập hóa học lớp 8 bài 22 tính theo phương trình hóa học câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 75 và 76 SGK.
 • Tính theo công thức hoá học

  Lớp Trưởng hướng dẫn giải bài tập hóa học lớp 8 bài 21 Tính theo công thức hoá học câu 1, 2, 3, 4 trang 71 SGK. Tìm thành phần...