• Giải Bài Tập Tiếng Anh Lớp 10 (Học Tốt Tiếng Anh)

  Lớp Trưởng hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 10 HK 1 và HK 2, với bộ bài giải này sẽ giúp các bạn học tốt tiếng anh hơn...
 • Speaking Unit 16 Lớp 10

  Lớp Trưởng hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 10 Unit 16 Historical Places Speaking trong SGK. Theo cặp. các em hãy luân...
 • Unit 16: Historical Places (Địa Danh Lịch Sử)

  Lớp Trưởng hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 10 Unit 16 Historical Places (Địa Danh Lịch Sử). Trong phần ngữ...
 • Test Yourself F English 10 (Unit 15 - 16)

  Lớp Trưởng hướng dẫn các bạn giải bài tập tiếng anh lớp 10 Test Yourself F English 10 (Unit 15 - 16). Well, I think that living...
 • Unit 15: Cities (Quốc Gia)

  Lớp Trưởng hướng dẫn các bạn soạn và giải bài tập tiếng anh lớp 10 Unit 15 Cities (Quốc Gia). Trong phần Grammar Notes chúng ta...
 • Speaking Unit 15 Lớp 10

  Lớp Trưởng hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 10 unit 15 Cities Speaking. Theo cặp, một em đọc thông tin về New York, em kia...
 • Test Yourself E English 10 (Unit 12 - 14)

  Lớp Trưởng hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 10 Test Yourself E English 10 (Unit 12 - 14). Studio One: Voyage to jupiter -...
 • Speaking Unit 14 Lớp 10

  Lớp Trưởng hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 10 Unit 14 The World Cup Speaking . The First World Cup was held in Uruguay in...
 • Unit 14: The World Cup (Giải Bóng Đá Vô Địch Thế Giới)

  Lớp Trưởng hướng dẫn soạn và giải bài tập tiếng anh lớp 10 Unit 14 The World Cup (Giải Bóng Đá Vô Địch Thế Giới). Trong phần...
 • Speaking Unit 13 Lớp 10 Trang 134

  Lớp Trưởng hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 10 Unit 13 Films and Cinema Speaking trang 134 SGK. Em thích mỗi thể loại phim...
 • Unit 13: Film And Cinema (Phim và Rạp Chiếu Phim)

  Lớp Trưởng hướng dẫn soạn bài tập tiếng anh lớp 10 Unit 13 Films and Cinema trong SGK. Trong phần ngữ pháp chúng ta sẽ học tính...
 • Speaking Unit 12 Lớp 10 Trang 126

  Lớp Trưởng hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 10 Unit 12 Musis Speaking trang 127 SGK. Theo nhóm, hãy hỏi bạn em để lấy thông...
 • Unit 12: Music (Âm Nhạc)

  Lớp Trưởng hướng dẫn các bạn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 11 unit 12 music (âm nhạc). Trước tiên chúng ta cùng tìm...
 • Speaking Unit 11 Lớp 10 Trang 114

  Lớp Trưởng hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 10 Unit 11 National Parks Speaking Trang 114 SGK. Tuần trước lớp của Nga đi...
 • Unit 11: National Parks (Vườn Quốc Gia)

  Lớp Trưởng hướng dẫn soạn và giải bài tập tiếng anh lớp 10 Unit 11 National Parks (Vườn Quốc Gia). Trong phần này chúng ta sẽ...
 • Speaking Unit 10 Lớp 10 Trang 106

  Lớp Trưởng hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 10 unit 10 Conservation Speaking trang 106 SGK. Đánh dấu vào ô Yes hay No để...
 • Unit 10: Conservation (Bảo Tồn)

  Lớp Trưởng hướng dẫn các bạn soạn và giải bài tập tiếng anh lớp 10 Unit 10 Conservation (Bảo Tồn). Trong phần ngữ pháp chúng ta...
 • Speaking Unit 9 Lớp 10 Trang 97

  Lớp Trưởng hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 10 unit 9 Undersea World Speaking trang 97 SGK. Dưới đây là những hành động cần...
 • Unit 9: Undersea World (Thế Giới Đại Dương)

  Lớp Trưởng hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 10 Unit 9 Undersea World (Thế Giới Đại Dương). Trong bài này chúng...
 • Unit 8: The Story of My Village

  Lớp Trưởng hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 10 Unit 8 The Story of My Village. Câu tường thuật là lời nói của một người nào...