Test Yourself E English 11 (Unit 12 - 14)

Thứ tư , 27/07/2016, 22:19 GMT+7
     

TEST YOURSELF E

Units 12 -14

 

I. Listening (Nghe)

Nghe và điền từ vào cho trống.

ĐÁP ÁN

1. Television brings pictures and sounds from around the world into millions of home.

2. A person sitting in his home can watch the president make a speech or visit a foreign country.

3. Home viewers can see and learn about people, places, and things in far-away lands.

4. The entertainment programmes consist of plays or dramas, light comedies, sporting events, and motion pictures.

5. People find it more convenient as well as cheaper to sit comfortably at home than to go out.

Tapescript

Television is one of man’s most important means of communication. It brings pictures and sounds from around the world into millions of homes. A person with a television set can sit in his house, and he can watch the president make a speech or visit a foreign country. He can see a war happening and watch statesmen try to bring about peace. Through television, home viewers can see and learn about people, places, and things in far-away lands. Television also provides more entertainment programs than any other kind. The programs include plays or dramas, light comedies, sporting events, and motion pictures. So television now plays an important role in many people lives. It is more convenient as well as cheaper for people to sit comfortably at home than to go out.

 

II. Reading (Đọc)

Reading text

Linda sống một mình ở Luân Đôn, cùng với bộ sưu tập tuyệt vời của mình. Cô đã và đang sưu tập các kỷ vật thuộc hoàng gia từ năm 1960 khi cô xem lễ cưới của công chúa Margarett trên ti vi. Những thứ đầu tiên cô mua là một dĩa có hình cái đầu của Nữ hoàng ở giữa với vài cái ly có quai với hình lễ đăng quang, đi thành một bộ. Bây giờ thì cô có rất nhiều thứ: hình, tranh vẽ, dĩa gạt tàn thuốc, hàng trăm chiếc cốc có quai, bình trà, khăn uống trà, hộp bánh qui, tranh quảng cáo, sách, cờ, khay bánh mì, túi đựng trứng, đế nến, vân vân... Thật ra, cô có hom bổn ngàn vật lưu niệm về hoàng gia. Cô dành hết thì giờ nhàn rỗi để lau chùi và giữ gìn chúng sạch sẽ. Cô thường bày ra chơi, dành một nơi đặc biệt cho một người trong hoàng tộc. Trò đó làm cô vui hàng giờ, và các du khách, chủ yếu là du khách nước ngoài. Không hề chán nói về gia đình Hoàng tộc của cô. Thật không dễ dàng gì cho Linda để sưu tầm những thứ mà cô thật sự muốn. Có lần cô ở một cửa tiệm và chủ tiệm đang uổng trà bằng chiếc cốc có hình lễ đáng quang. Cô đề nghị mua chiếc cốc nhưng người chủ tiệm không đồng ý, nên cô đến cửa hàng kế bên mua một cái cốc khác thật đát tiền để đồi lẩy cái cốc có hình lễ đăng quang. Cô chỉ muốn để chiếc cốc ấy vào đúng chỗ thật sự của nó.

* Read the passage and decide whether the statements below are T (True) or F (False). Đọc đoạn văn và cho biết những câu sau đây là đủng (T) hay sai (F).

ĐÁP ÁN

1. T    2. F    3. T    4. T     5. F

 

III. Pronunciation and Grammar (Phát âm và ngữ pháp)

a) Pronunciation: Chọn từ có phần gạch dưới được phát ăm khác với các từ còn lại trong câu.

ĐÁP ÁN

1. D    2.C   3. D

b) Grammar: Điển vào chỗ trắng với that hay who. Trường hợp có thể bỏ that, viết that trong ngoặc.

ĐÁP ÁN

1. who

2. that

3. (that)

4. who

5. who

6. that

7. (that)

 

IV. Writing (Viết)

Viết một đoạn văn khoảng 120 từ về sở thích của em.

ĐÁP ÁN GỢI Ý

(Bài viết dựa ữên sự tham khảo bài nghe hiểu mục Listening của Unit 13) My hobby is reading. I read story books, magazines, newspapers and any kind of material that I find interesting. I started reading when I was a little girl. I used to ask my father to read fairy tales. Then I learned to read. At first I read simple books, then stories. Now I read everything. I love reading novels. Even I can read short stories in English, especially I’m interested in reading funny stories. Through reading, I can learn about many things: how people live, how things go on everywhere in the world. Books provide me with necessary information and facts. I don’t have to learn things the hard way. The books have certainly helped me so much in my daily life. Books would be my life-long friends. I would never stop reading them in my life.

test yourself e test yourself e english 11 tieng anh 11 test yourself e