Thực hành đánh giá tiềm năng kinh tế của các đảo ven bờ và tìm hiểu về ngành công nghiệp dầu khí

Thứ tư , 24/08/2016, 10:49 GMT+7
     

ĐỊA LÍ 9 BÀI 40: GIẢI BÀI TẬP THỰC HÀNH ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG KINH TẾ CỦA CÁC ĐẢO VEN BỜ

VÀ TÌM HIỂU VỀ NGÀNH CÔNG NGHIỆP DẦU KHÍ

I. MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT ĐƯỢC

- Nhận biết tiềm năng kinh tế của các đảo ven bờ, quần đảo Việt Nam, tình hình phát triển của ngành dầu khí.

- Đọc bảng kiến thức.

- Nhận xét biểu đồ.

II. GỢI Ý NỘI DUNG THỰC HÀNH

Giải bài tập 1 trang 145 SGK địa lí 9: Đánh giá tiềm năng kinh tế của các đảo ven bờ

Dựa vào bảng 40.1 ở SGK, cho biết các đảo có điều kiện thích hợp để phát triển tống hợp các ngành kinh tế biển (ngư nghiệp, du lịch, dịch vụ biển): Cát Bà, Côn Đảo, Phú Quốc.

Giải bài tập 2 trang 145 SGK địa lí 9: Quan sát hình 40.1, nhận xét về tình hình khai thác, xuất khẩu dầu thô, nhập khẩu xăng dầu và chê biến dầu khí ở nước ta

- Các hoạt động khai thác, xuất khẩu dầu thô đều táng qua các năm.

- Năm 2003, khai thác dầu thô đạt 17,5 triệu tấn, xuất khẩu dầu thô đạt 17,7 triệu tấn.

- Xăng dầu nhập khẩu tăng qua các năm. Điều đó chứng tỏ ngành chế biến dầu khí ở nước ta chưa phát triển. Hiện nay, nước ta còn xuất khẩu dầu thô và nhập khẩu xăng dầu.

 
dia li 9 bai 40 bai 40 dia li 9