Thực hành vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế

Thứ sáu , 12/08/2016, 22:06 GMT+7
     

BÀI 16: GIẢI BÀI TẬP THỰC HÀNH

 VẼ BIỂU ĐỔ VỀ SỰ THAY ĐỔl CƠ CẤU KINH TẾ

 

I. MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT ĐƯỢC

- Hiểu được Sự chuyển dịch cơ cấu theo ngành ở nước ta thời kì 1991 - 2002.

- Vẽ biểu đồ miền và nhận xét.

 

II. GỢi Ý NỘI DUNG THực HÀNH

a) Vẽ biểu dồ miền

- Có 3 miền (nông, lâm, ngư nghiệp; công nghiệp - xây dựng; dịch vụ). Trục đứng thể hiện giá trị %, trục ngang thể hiện các năm.

- Chia khoảng cách năm hợp lí.

- Có bản chú giải thích hợp.

b) Nhận xét

- Sự giảm mạnh tỉ trọng của nông, lâm, ngư nghiệp từ 40,5% xuống còn 23% là biểu hiện của nền kinh tế đang phát triển phù hợp với xu hướng chung của thế giới.

- Tỉ trọng của khu vực công nghiệp - xây dựng tăng nhanh, phản ánh quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở nước ta đang có biến chuyển rõ rệt.

 
dia ly 9 bai 16 bai 16 dia ly 9 dia ly 9 bai 16 thuc hanh