Thực hành vẽ và phân tích biểu đồ cơ cấu sử dụng năng lượng của thế giới

Thứ năm , 04/08/2016, 18:48 GMT+7
     

BÀI 47: GIẢI BÀI TẬP THỰC HÀNH VẼ VÀ PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ

CƠ CẤU SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG CỦA THẾ GIỚI

(Ban nâng cao)

Cho bảng số liệu:

CƠ CẤU SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TOÀN THẾ GIỚI THỜI KÌ 1860- 2020 (Đơn vị: %)

Năm

Nguồn N. năng lượng

1860

1880

1900

1920

1940

1960

1980

2000

2020

Củi, gỗ

80

53

38

25

14

11

8

5

2

Than đá

18

44

58

68

57

37

22

20

16

Dầu - khí đốt

2

3

4

7

26

44

58

54

44

Nguyên tử, thủy điện

-

-

-

-

3

8

9

14

22

Năng lượng mới

-

-

-

-

-

-

3

7

16

 

1. Vẽ biêu đô miên thê hiện cơ câu và sợ thay đôi cơ câu sử dụng năng lượng trên thế giới

Biểu đồ thể hiện cơ cấu sử dụng năng lượng trên thế giới thời kì 1860 - 2020 

2. Nhận xét về sự thay đổi cơ cấu sử dụng năng lượng thế giói theo thời gian. Giải thích?

Trả lời

Cơ cấu sử dụng năng lượng thế giới thời kì 1860 - 2020 có sự thay đổi:

- Củi, gỗ: Là nguồn năng lượng truyền thống, tỉ trọng giảm mạnh: từ chỗ chiếm ưu thé tuyệt đối (80% năm 1860) xuống chì còn 5% năm 2000 và dự báo đến 2020 chỉ còn khoảng 2%. Đây là xu hướng tiến bộ vì tài nguyên rừng đóng vai trò vô cùng quan trọng với đời sống và môi trường, nếu con người tiếp tục khai thác diện tích rừng nhanh chóng bị suy giảm kéo theo nhiều hậu quả nghiêm trọng.

- Than đá: Tăng nhanh tỉ trọng trong cơ cấu sử dụng năng lượng vào cuối thế kỉ XIX (44% năm 1880, 58% năm 1900), đạt cực đại vào đầu thế kỉ XX yà giừ vị trí là nguồn năng lượng quan trọng nhất (68% năm 1920). Điều này gắn liền với sự thay đổi qui trình của công nghiệp luyện kim (thay thế than củi bằng than cốc), sự ra đời cùa máy hơi nước, và việc dùng than cho công nghiệp hóa chất. Từ nửa sau cùa thế kỉ XX tỉ trọng cùa than bắt đầu giảm nhanh (từ 68% năm 1920 xuống còn 20% năm 2000 và dự báo đến năm 2020 chỉ còn 16%), nguyên nhân là do ô nhiễm môi trường trong việc khai thác và sử dụng than, song chủ yếu là việc tìm ra nguồn năng lượng thay thế.

- Dầu mỏ và khí đốt: Là nguồn năng lượng mới, nửa trước cùa thế kỉ XX chỉ chiếm < 10% và chỉ thực sự phát triển vào nửa sau thế kỉ XX, từ 26% năm 1940, vượt than đá và đạt 44% năm 1960, đạt cực đại vào thập kỉ 80 (58% năm 1980) giữ vị trí là nguồn năng lượng quan trọng bậc nhất cho đến nay. Do dầu mỏ là nguôn nguyên liệu và nhiên liệu có nhiều đặc tính quí, gắn liền với sự phát triển của các ngành giao thông và công nghiệp hóa chất, đặc biệt là hóa dầu. Tuy nhiên, sang thế kỉ XIX tỉ trọng của dầu mỏ có suy giảm (còn 54% năm 2000 và dự báo 2020 là 44%). Điều này là do những xung đột và khủng hoảng dầu lửa giữa các nước sản xuất và các nước tiêu thụ dầu; do việc khai thác, chuyên chở và sử dụng dầu gây ra ô nhiễm môi trường; nguy cơ cạn kiệt nguồn tài nguyên quí giá này do khai thác quá mức; và quan trọng hơn là việc xuất hiện những nguồn năng lượng mới thay thế.

- Năng lượng nguyên tử, thủy điện: Bắt đầu sử dụng từ những năm 40 của thế kỉ XX, tăng chậm và giữ ở mức 10 - 14% trong tổng năng lượng sử dụng cùa thê giới, dự báo sẽ đạt 22% năm 2020. Đây là những nguồn năng lượng sạch, hiệu suất cao. Nhưng việc phát triển thủy điện đòi hỏi đầu tư lớn, gây ra lo ngại về biến đôi môi trường... Năng lượng nguyên tử đòi hỏi trình độ cao và người ta cũng lo ngại về các sự cố rò rỉ hạt nhân có thể xảy ra.

- Năng lượng mới: Bắt đầu được sử dụng từ những năm 80 của thế kỉ XX, như năng lượng gió, Mặt Trời, địa nhiệt, thủy triều, khí sinh học... Tuy chiếm tỉ trọng còn nhỏ nhưng đang có xu hướng tăng lên, từ 3% năm 1980, 7% năm 2000 và dự báo là 16% năm 2020 do đây là những nguồn năng lượng sạch và có thê tái tạo; tiến bộ về khoa học kĩ thuật; vấn đề môi trường trong việc sử dụng năng lượng hóa thạch; nguy cơ cạn kiệt năng lượng truyền thống; nhu cầu tiêu dùng năng lượng trong sản xuất và đời sống ngày càng tăng.... thúc đây năng lượng mới phát triển.

 
dia ly 10 bai 47 nang cao