Trả bài tập làm văn số 7 lớp 9

Thứ sáu , 19/08/2016, 14:06 GMT+7
     

TRẢ BÀI TÂP LÀM VĂN SỐ 7

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- HS nhận ra được ưu điểm, nhược điểm về nội dung và hình thức trình bày trong bài viết của mình.

- Ôn lại lí thuyết và kĩ năng làm bài nghị luận về tác phẩm truyện ngắn.

II. HƯỚNG DẪN HỌC BÀI

Đề bài: Suy nghĩ về nhân vật ông Hai trong truyện ngắn Làng của Kim Lân.

1. Xác định nội dung yêu cầu của đề:

- Vấn đề cần nghị luận là gì?

- Phép lập luận cần sử dụng?

2. Yêu cầu làm hài:

- Giới thiệu tác giả, tác phẩm và đặc điểm nổi bật của nhân vật ông Hai.

- Nhừng đặc điểm của ông Hai được trình bày thành các đoạn văn: nêu rõ thành luận điểm. Mỗi đơn vị phải có câu chủ đề.

- Nhận xét, đánh giá chung.

3. HS lự đánh giá, sửa lỗi và định hướng cho bài viết sau