Unit 9: At Home And Away (Ở Nhà Và Đi Chơi Xa)

Thứ năm , 25/08/2016, 16:09 GMT+7
     

UNIT 9: AT HOME AND AWAY

Ở NHÀ VÀ ĐI CHƠI XA

 

THAM KHẢO ĐÁP ÁN CÁC PHẦN SAU:

 Neighbors Unit 9 Lớp 7 Trang 92 SGK

 A Holiday In Nha Trang Unit 9 Lớp 7 Trang 86 SGK 

 

 

A. A HOLIDAY IN NHA TRANG (KÌ NGHỈ Ở NHA TRANG)

recent   (adj)             gần đây, mới đây

welcome (v)              chúc mừng

Welcome back  (v)    Chúc mừng bạn trở về.

think of (v)               nghĩ về

friendly  (adj)           thân thiện, hiếu khách

delicious  (adj)         good: ngon

quite completely:              hoàn toàn

aquarium   (n)                 hồ / bể nuôi cá

gift present    (n)             quà

shark  (n)                        cá mập

dolphine   (n)                  cá heo

turtle   (n)                       rùa biển

exit   (n)                          lối ra

cap   (n)                          mủ lưỡi trai

poster   (n)                     bích chương

crab   (n)                         con cua

seafood        (n)             thức ăn biển

diary      (n)                    nhật kí

rent    (v)                        thuê, mướn; 

move (to)    (v)               di chuyển

keep in touch   (v)          liên lạc

improve   (v)                  cải tiến, trau dồi

 

B. NEIGHBORS (NHỮNG NGƯỜI LÁNG GIỀNG)

neighbour/neighbor (n)      người láng giềng

hairdresser (n)                     thợ uốn 1 cắt tóc

material (n)                         vải, vật tư

clever (adj.)                         khéo tay

dressmaker (n)                    thợ may áo đầm

hobby (n)                           sở thích

sew (v)                               may

sewing (n)                         việc may vá

sewing machine (n)            máy may

useful . (adj.)                      hữu ích

cushion (n)                        gối dựa

skirt (n)                             cái váy

try something on (v)         thử cái gì

fit (v)                                vừa

finally last of all, at last:    cuối cùng,

decide (v)                        quyết định

cut cut cut (v)                 cắt, đốn

borrow (v)                      mượn

think thought thought (v)    nghĩ, suy nghĩ

tieng anh 7 unit 9 unit 9 tieng anh 7 unit 9 at home and away