Unit 9: At Home And Away (Ở Nhà Và Đi Chơi Xa)

Thứ năm , 25/08/2016, 16:09 GMT+7
     

UNIT 9: AT HOME AND AWAY

Ở NHÀ VÀ ĐI CHÆ I XA

 

THAM KHẢO ĐÁP ÁN CÁC PHẦN SAU:

 Neighbors Unit 9 Lá»›p 7 Trang 92 SGK

 A Holiday In Nha Trang Unit 9 Lá»›p 7 Trang 86 SGK 

 

 

A. A HOLIDAY IN NHA TRANG (KÌ NGHỈ Ở NHA TRANG)

recent   (adj)             gần Ä‘ây, má»›i Ä‘ây

welcome (v)              chúc mừng

Welcome back  (v)    Chúc mừng bạn trở về.

think of (v)               nghÄ© về

friendly  (adj)           thân thiện, hiếu khách

delicious  (adj)         good: ngon

quite completely:              hoàn toàn

aquarium   (n)                 hồ / bể nuôi cá

gift present    (n)             quà

shark  (n)                        cá mập

dolphine   (n)                  cá heo

turtle   (n)                       rùa biển

exit   (n)                          lối ra

cap   (n)                          mủ lưỡi trai

poster   (n)                     bích chÆ°Æ¡ng

crab   (n)                         con cua

seafood        (n)             thức ăn biển

diary      (n)                    nhật kí

rent    (v)                        thuê, mÆ°á»›n; 

move (to)    (v)               di chuyển

keep in touch   (v)          liên lạc

improve   (v)                  cải tiến, trau dồi

 

B. NEIGHBORS (NHá»®NG NGƯỜI LÁNG GIỀNG)

neighbour/neighbor (n)      người láng giềng

hairdresser (n)                     thợ uốn 1 cắt tóc

material (n)                         vải, vật tÆ°

clever (adj.)                         khéo tay

dressmaker (n)                    thợ may áo đầm

hobby (n)                           sở thích

sew (v)                               may

sewing (n)                         việc may vá

sewing machine (n)            máy may

useful . (adj.)                      hữu ích

cushion (n)                        gối dá»±a

skirt (n)                             cái váy

try something on (v)         thá»­ cái gì

fit (v)                                vừa

finally last of all, at last:    cuối cùng,

decide (v)                        quyết định

cut cut cut (v)                 cắt, đốn

borrow (v)                      mượn

think thought thought (v)    nghÄ©, suy nghÄ©

tieng anh 7 unit 9 unit 9 tieng anh 7 unit 9 at home and away