Unit 9 Natural Disasters: Reading

Thứ năm , 14/07/2016, 10:02 GMT+7
     

UNIT 9 : NATURAL DISASTERS

READING (ĐỌC)

 

Động đất : 90% các trận động đất xảy ra xung quanh vành đai Thái Bình Dương, nơi được xem là “Vành đai lửa”. Năm 1995, một trận động đất lớn đã tấn công thành phố Kobe, Nhật Bản. Một số lượng lđn người thiệt mạng khi nhiều nhà cửa, cao ốc văn phòng và các đường cao tốc đổ sập xuống.

Sóng thần : Sóng thần là kết quả của thay đổi đột ngột trong chuyển động dưới nước của Trái Đất. Vào thập niên 960, một đợt sóng cồn lđn đã đổ ập vào vùng Anchorage, Alaska. Đợt sóng cồn này đã di chuyển từ Alaska tới California!

Bão nhiệt đới : Khi 1 cơn bão vùng nhiệt đới đạt tới tốc độ di chuyển 120km/h, nó được gọi là trận cuồng phong ở Bắc và Nam Mỹ, cơn lốc xoáy ở úc và bão nhiệt đới ở Châu Á. Từ “typhoon” (bão nhiệt đới) xuất phát từ Trung Quốc, “tai” có nghĩa là “lớn”, “feng” nghĩa là “gió”, vì thế cụm từ “typhoon” có nghĩa là “gió lớn”.

Núi lửa : Thông thường chúng ta có thể dự đoán được khi nào núi lửa sẽ phun trào. Ngọn Pinatubo, 1 ngọn núi lửa ở quần đảo Philippines, đã phun trào vào năm 1991. Đó là sự phun trào núi lửa lớn nhất trên thế giới trong hơn 50 năm qua. Hàng trăm người đã thiệt mạng, nhưng hàng ngàn người đã được cứu sống do các nhà khoa học đã cảnh báo họ trước về vụ phun trào này.

Lốc xoáy : Lốc xoáy là những cơn bão hình phễu di chuyển theo đường bộ có kèm theo sấm chớp. Chúng cuốn theo bất cứ thứ gì nằm trên đường đi của chúng, ở Ý năm 1981, 1 cơn lốc xoáy đã nâng bổng 1 đứa bé lên cao khi nó đang ngủ trong nôi và rồi đặt nó trở lại mặt đất an toàn ở cách đó 100m.

a. True of false? Check (T or F) the boxes.

(Đúng hay sai? Đánh dấu vào khung)

1. Most of the earthquakes in the world occur in the Ring if Fire.                      T

2. The earthquake in Kobe in 1995 caused severe damage.                              T

3. A huge tidal wave traveled from California to Alaska and hit Anchorage in the 1960s.        F

4. Typhoon, hurricane and tropical storm are different words for the same natural disaster.    T

5. The eruption of Mout Pinatubo is the world's largest ever volcanic eruption.             T

6. A tornado looks like a funnel.                           F

b. Complete the sentence. (Hoàn thành những câu sau)

1. The majority of earthquakes occur around the Pacific Rim

2. During the earthquake in Kobe, many people were killed.

3. A tidal wave can only occur when there is an abrupt shift in the underwater movement of the Earth.

4. In Australia, a tropical storm is known as a cyclone.

5. A tornado is a type of storm that passes overland below a thunderstorm.

 

Tham khảo bài giải các phần sau:

 Unit 9 Natural Disasters: Getting Started

 Unit 9 Natural Disasters: Listen and Read

 Unit 9 Natural Disasters: Speaking

 Unit 9 Natural Disasters: Listening

 Unit 9 Natural Disasters: Write

 Unit 9 Natural Disasters: Language Focus

 

 

unit 9 natural disasters read tieng anh 9 unit 9 read