Giải Bài Tập Vật Lý Lớp 8 (Học Tốt Vật Lý)

Lớp Trưởng hướng dẫn tổng hợp giải bài tập vật lý lớp 8. Trong sách vật lý lớp 8 chia làm hai chương là cơ học và...
 • Giải bài tập lực đẩy ác-si-mét

  Lớp Trưởng hướng dẫn giải bài tập vật lý 8 bài 10 lực đẩy ác-si-mét câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 36, 37, 38 SGK. Chúng ta cùng...
 • Giải bài tập áp suất khí quyển

  Lớp Trưởng hướng dẫn giải bài tập vật lý 8 bài 9 áp suất khí quyển - bình thông nhau câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11...
 • Giải bài tập áp suất chất lỏng - bình thông nhau

  Lớp Trưởng hướng dẫn giải bài tập vật lý 8 bài 8 áp suất chất lỏng - bình thông nhau câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trang 29,...
 • Giải bài tập áp suất

  Lớp Trưởng hướng dẫn giải bài tập vật lý 8 bài 7 áp suất câu 1, 2, 3, 4, 5, trang 25, 26, 27 SGK. Cùng độ lớn của áp lực như...
 • Giải bài tập lực ma sát

  Lớp Trưởng hướng dẫn giải bài tập vật lý 8 bài 6 lực ma sát câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9 trang 21, 22, 23 SGK. Lực ma sát trượt...
 • Giải bài tập sự cân bằng lực - quán tính

  Lớp Trưởng hướng dẫn giải bài tập vật lý 8 bài 5 sự cân bằng lực quán tính câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang 17, 18, 19 SGK. Lực...
 • Giải bài tập biểu diễn lực

  Lớp Trưởng hướng dẫn giải bài tập vật lý 8 bài 4 biểu diễn lực câu 1, 2, 3 trang 15, 16 SGK. Độ dài của mũi tên càng lớn thì...
 • Giải bài tập chuyển động đều và chuyển động không đều

  Lớp Trưởng hướng dẫn giải bài tập vật lý 8 bài 3 chuyển động đều và chuyển động không đều câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 12, 13...
 • Giải bài tập vận tốc

  Lớp Trưởng hướng dẫn giải bài tập vật lý 8 bài 2 vận tốc câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, trang 8 SGK. Độ lớn của vận tốc được xác...
 • Giải bài tập chuyển động cơ học

  Lớp Trưởng hướng dẫn giải bài tập vật lý 8 bài 1 chuyển động cơ học câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và 10 trang 5 và trang 6 SGK....
 • Giải bài tập kính thiên văn

  Hướng dẫn các bạn giải bài tập vật lý lớp 11 bài 34 kính thiên văn. Kính thiên văn là dụng cụ quang học bổ trợ cho mắt, có tác...
 • Giải bài tập kính hiển vi

  Hướng dẫn các bạn giải bài tập vật lý lớp 11 bài 33 kính lúp. Kính hiển vi Là dụng cụ quang học bổ trợ cho mắt để quan sát...
 • Giải bài tập kính lúp

  Hướng dẫn các bạn giải bài tập vật lý lớp 11 bài 32 kính lúp. Kính lúp là dụng cụ quang học bổ trợ cho mắt để quan sát các vật...
 • Giải bài tập mắt

  Hướng dẫn các bạn giải bài tập vật lý lớp 11 bài 31 Mắt. Điểm cực cận Là điểm gần nhất trên trục chính, mà khi điều tiết tối đa...
 • Giải bài tập giải bài toán về hệ thấu kính

  Hướng dẫn các bạn giải bài tập vật lý lớp 11 bài 30 giải bài toán về hệ thấu kính trang 195 SGK. Hệ hai thấu kính đồng trục...
 • Giải bài tập thấu kính mỏng

  Hướng dẫn các bạn giải bài tập vật lý lớp 11 bài 29 thấu kính mỏng trang 179 SGK. Thấu kính là một khôi chất trong suốt giới...
 • Giải bài tập lăng kính

  Hướng dẫn các bạn giải bài tập vật lý lớp 11 bài 28 lăng kính trang 179 SGK. ăng kính phản xạ toàn phần là lăng kính thủy tinh...
 • Giải bài tập phản xạ toàn phần

  Hướng dẫn các bạn giải bài tập vật lý lớp 11 bài 27 phản xạ toàn phần trang 173 SGK. Phần vỏ bọc cũng trong suốt bằng thuỷ tinh...
 • Giải bài tập khúc xạ ánh sáng

  Hướng dẫn các bạn giải bài tập vật lý lớp 11 bài 26 khúc xạ ánh sáng trang 166 và 167 SGK. Chiết suất tuyệt đôi của một môi...
 • Giải bài tập tự cảm

  Hướng dẫn các bạn giải bài tập vật lý lớp 11 bài 25 tự cảm từ trang 157 SGK. Độ tự cảm L của một mạch kín là đại lượng phụ...