What Is On Unit 14 Lớp 7 Trang 144 SGK

Thứ tư , 31/08/2016, 21:03 GMT+7
     

UNIT 14: FREE TIME FUN

GIẢI TRÍ LÚC NHÀN RỖI

 

B. WHAT IS ON? (ĐIỀU GÌ ĐANG XẢY RA VẬY)

1. Listen. Then practice with a partner. (Nghe. Sau đó thực hành với một bạn cùng học.)

Ba : Nga, bạn có xem truyền hình không?

Nga : Không thường lắm. Không có nhiều chương trình hay cho thanh thiếu niên.

Ba : Bạn thích loại chương trình gì?

Nga : Tôi thích xem chương trình về thanh thiếu niên ở các nước khác. Tôi muốn biết họ làm gì, mặc gì và thích nghe nhạc gì.

Ba : Có nhiều chương trình dành cho người trẻ.

Nga : Nhưng người lớn tuổi hơn sản xuất chúng. Họ không biết chúng ta thích gì.

Ba : Tôi thích các buổi chiếu về thể thao, phim hoạt hình và phim.

Nga : Tôi thực sự không thích xem thể thao - tôi thích chơi chúng hơn. Và phần lớn các phim trên tivi rất cũ.

Ba : Có nhiều chương trình nhạc.

Nga : Vâng. Nhưng họ không chơi loại nhạc tôi thích.

Ba : Tối nay bạn định làm gì?

Nga : À, tôi sẽ không xem truyền hình. Tôi sẽ nghe đài phát thanh và có lẽ tôi đọc sách.

Now answer. (Bây giờ trả lời.)

a. Not often, because there aren’t many good programs for teenagers.

b. Ba likes to watch sports shows, cartoons and movies.

c. Nga likes to watch programs about teenagers in other countries.

d. Because they don’t play the kind of music she likes.

e. She’s going to listen to the radio or maybe read a book.

 

2. Listen. Write the times of the programs. (Nghe. Viết giờ cho các chương trình.)

a. Children’s programs :     5.00 p.m.

b. Early News :                   6.00 p.m.

c. Weather forecast :         6.10

d. The World Today :        6.15

e. Movie: “A Fistful of Dollars”:   7.00 o’clock

 

3. Listen and read. Then answer the questions. (Nghe và đọc. Sau đó trả lời câu hỏi.)

* Nhạc pop

Nhạc pop hay pop là dạng ngắn của “popular music”. Nhạc pop dành cho thính giả phóng khoáng. Thanh thiếu niên thích nghe nhạc pop gần đây nhất và xem các màn biểu diễn của các nghệ sĩ ưa chuộng của họ. Thường thường các ban nhạc và ca sĩ trình diễn các bài hát mới nhất của họ trên ti vi.

* Contests

Các kì thi là chương trình tivi rất phố biến. Có những kì thi về kiến thức, kì thi về nhạc dân tộc, trò chơi, thể thao, vân vân... Thí sinh là sinh viên, công nhân, hoặc các thành viên gia đình. Ở một số kì thi, khán giả truyền hình có thể tham gia và trả lời câu hỏi qua điện thoại hoặc băng thơ.

* Hàng nhập

Hàng nhập là phim truyền hình nhiều tập ngoại quốc như Sherlock Homes. Đa số phim nhập bao gồm loại phim hình sự và bệnh viện. Các đài truyền hình trên khắp thế giới chiếu các chương trình này vì họ có thế mua chúng rẻ.

Questions. (Câu hỏi.)

a. Teenagers like to hear and see the shows of their favorite artists.

b. The contestants in contest programs are students, workers or family members.

c. Imports include police and hospital series.

About you. (Về em.)

a. TV programs I want to see are science programs and comic cartoons.

 

4. Write. Complete the passage. Use the words in the box. (Viết. Hoàn chỉnh đoạn văn, dùng từ trong khung.)

 receive          show               listen              like                     watch

 station          series              cities               around               possible

Most, teenagers around the world watch TV. Many listen 10 the radio. In a lot of countries, the most popular shows on TV are series. They show ordinary characters and how they live.

Many teenagers like pop music. There are lots of music programs on TV and one satellite TV station only shows pop videos.

Ill many countries, people can receive satellite TV. Often in large cities, cable TV is available. With satellite and cable TV, it’s possible to choose from a wide variety of programs.

what is on