Writing Unit 11 Lớp 10 Trang 117

Thứ tư , 10/08/2016, 14:31 GMT+7
     

UNIT 11: NATIONAL PARKS

WRITING (VIẾT)

 

Viết thư nhận lời hoặc từ chối.

Task 1: Dưới đây là một số cách nhận lời hay từ chối lời mời. Đọc và điền vào chỗ trống những đoạn viết dưới đây bằng cụm từ phù hợp.

1. I'd like you

2. I'm afraid I can't come because

3. that's a great idea.

Task 2: Sap xếp các câu sau để tạo thành một bức thư nhận lời mời của bạn về quê nghỉ cuối tuần.

1.d                2. e                3. c     

4. a               5. f                 6. b

Task 3: Một người bạn của em mời em đi dã ngoại ở vườn quốc gia Cúc Phương vào ngày nghỉ cuối tuần tới. Hãy viết thư nhận lời hay từ chối lời mời đó.

Bài viết gợi ý:

       Dear Tan,

      Thank you for your letter. It is lovely to hear that you are going to go for a picnic to Cue Phuong National Park next weekend. I would really like to come. I'm sure we will have a very good time together. Please phone me to let me know your arrangement for the trip.

Love,        

Nam.        

writing unit 11 lop 10 unit 11 lop 10 writing english 10 unit 11 writing