Writing Unit 12 Lớp 12 Trang 134

Thứ tư , 17/08/2016, 17:56 GMT+7
     

UNIT 12: WATER SPORTS

WRITING (VIẾT)

 

Task 1. Đọc các lời hướng dẫn về bài tập khởi động trước khi bơi, kết hợp với hình các tư thế.

1. Hạ tay xuống, đưa tay về ngang hông, (hình c)

2. Đứng dạng chân, đưa tay thẳng về phía trước, chụm đầu ngón tay. (hình a)

3. Hạ cánh tay xếp theo hông trở về vị trí ban đầu. (hình d)

4. Đưa tay cao qua đầu, nhìn thẳng về phía trước, (hình b)

Task 2. Viết câu hướng dẫn đế khởi động trước khi bơi.

Gợi ý.

1. Stand with your feet apart, raise your hands above your head.

2. Bend forward, fingertips touch the ground.

3. Then bend again, fingertips touch the ground between the feet.

4. Finally push each arm back to the first position.

 

Tham khảo đáp án các phần sau:

 Reading Unit 12 Lớp 12 Trang 128

 Speaking Unit 12 Lớp 12 Trang 131

 Listening Unit 12 Lớp 12 Trang 132

 Language Focus Unit 12 Lớp 12 Trang 135

 

writing unit 12 lop 12 unit 12 lop 12 writing english 12 unit 12 writing