A Student’s Work Unit 7 Lớp 7 Trang 72 SGK

1 lượt xem

UNIT 7: THE WORLD OF WORK 

THẾ GIỚI LÀM VIỆC

 

A. A STUDENT’S WORK (VIỆC LÀM CỦA HỌC SINH)

1. Listen. Then practice with a partner. (Nghe. Sau đó thực hành với một bạn cùng học.)

Chú : Hoa, cháu hãy ăn điếm tâm di. Sáu giờ rưỡi rồi. Cháu sẽ trễ học đấy.

Hoa : Cháu sẽ không trễ đâu, Chú. Cháu thường thường đến lớp sớm. Giờ học của các cháu bắt đầu lúc 7 giờ 15.

Chú : Và lớp học của các cháu chấm dứt lúc mấy giờ?

Hoa : Lúc 11 giờ 30. Sau đó cháu làm bài tập chỉ định ở nhà. Công việc đó chiếm hai giờ mỗi ngày.

Chú : Cháu làm việc khá nặng nhọc đấy, Hoa. Khi nào cháu có kì nghỉ?

Hoa : Kì nghỉ hè của các cháu bắt đầu vào tháng Sáu. Nó kéo dài gần hai tháng.

Chú : Cháu sẽ làm gì trong kì nghỉ?

Hoa : Cháu không biết. Có lẽ cháu sẽ đi thăm cha mẹ ở nông trại của họ. Cháu luôn luôn thích thú giúp đờ họ. Họ làm việc rất vất vả, nhưng chúng tôi rất vui thú cùng nhau làm việc.

Now answer (Bây giờ trả lời.)

a. Her classes start at a quarter past seven.

b. They finish at half past eleven.

c. Hoa does her homework for two hours a day.

d. She’ll maybe help her parents on their farm.

e. Our classes start earlier, at seven o’clock.

No. We work more hours than Hoa does. .

f. Our school year starts in September.

g. It finishes at the end of May. 

2. Read. Then answer the questions. (Đọc. Sau đó trả lời câu hỏi.)

Một lá thơ từ Mĩ

Ngày 1 tháng Sáu,…

Hoa thân mến,

Chào. Bạn khoẻ không? Tôi khoẻ. Cám ơn lá thơ của bạn. Tôi thích nghe về học sinh ở Việt Nam sống như thế nào. Tôi nhận thấy điều đó thật thú vị.

Tôi nghĩ các bạn cỏ ít kì nghỉ hơn học sinh Mĩ. Đúng không? Kì nghỉ dài nhất của chúng tôi vào mùa hè. Các bạn cùng có ki nghỉ hè lâu chứ? Chủng tôi không có kì nghỉ Tết, nhưng chúng tôi mừng Tết Dương lịch vào ngày 1 tháng Giêng. Các kì nghỉ rất quan trọng của chúng tôi là Lễ Phục Sinh, Ngày 4 tháng Bảy (Ngày Quốc Khánh), Lể Tạ ơn và Lễ Giáng Sinh. Chúng tôi thường thường trải qua thời gian nghỉ với gia đình.

Các bạn có kì nghi nào khác nữa không? Các bạn thích làm gì trong các kì nghỉ? Vui lòng viết kể cho tôi ngay nhé.

Bạn của bạn,

Tim      

Questions (Câu hỏi.)

a. The summer vacation is the longest.

d. He spends the time with his family.

e. Vietnamese students have fewer vacations than American students.

3. Listen. Write the name of the public holiday in each of these pictures.

(Nghe. Viết tên ngày nghỉ công cộng cho mỗi hình này.)

a. Thanksgiving                           b. Independence Day

c. NewYear’s Day                        d. Christmas

4. Read. Then answer the questions. (Đọc. Sau đó trả lời câu hỏi. )

Nhiều người nghĩ ràng học sinh có cuộc sống thoải mái: chúng tôi chỉ làm việc vài giờ một ngày và có những kì nghỉ dài. Họ không biết chúng tôi phải làm việc vất vả ở trường và ở nhà.

Hãy nhìn vào một học sinh điển hình lớp 7 như Hoa. Chị ấy có 5 tiết học một ngày, 6 ngày một tuần. Khoảng 20 giờ một tuần – ít giờ hơn bât kì một công nhân nào. Nhưng đây không phải là hết. Hoa là một học sinh hiếu học và chị ấy chăm học. Chị ấy cỏ khoảng 12 giờ làm bài tập ở nhà mỗi tuần. Chị ấy cũng phải ôn bài trước các kì kiểm tra. Điều này làm cho giờ làm việc của chị lẽn khoảng 45 giờ – sô giờ này hơn một số công nhân. Những học sinh như Hoa chắc chắn không lười biếng! 

Questions (Câu hỏi.)

a. Because they work fewer hours a day and have long vacations.

b. She works about 45 hours a week, including hours of homework.

No, it’s more than some workers’.

c . I vvork about 50 hours a week. It’s more hours than Hoa’s hours.

d. No, he doesn’t.