Bài 13: Khái quát về năng lượng và chuyển hóa vật chất

SINH HỌC 10 BÀI 13: GIẢI BÀI TẬP KHÁI QUÁT VỀ NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT

I. CÂU HỎI SÁCH GIÁO KHOA

A. PHẦN TÌM HIỂU VÀ THẢO LUẬN

▼ Nêu ví dụ về các dạng năng lượng trong tự nhiên.

Trả lời:

Các dạng năng lượng trong tự nhiên như: năng lượng mặt trời, năng lượng gió, năng lượng nước.

B. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

Giải bài tập 1 trang 56 SGK sinh học 10: Thế nào là năng lượng?

Trả lời:

Năng lượng là khả năng sinh công.

Giải bài tập 2 trang 56 SGK sinh học 10: Năng lượng được tích trữ trong tế bào dưới dạng nào? Năng lượng của tể bào được dự trữ trong các hợp chất nào?

Trả lời:

– Năng lượng tích trữ trong tế bào chủ yếu trong các liên kết hóa học (dạng hóa năng).

– Năng lượng của tế bào được dự trữ trong các hợp chất giàu năng lượng như: ATP, NADH, FADH2.

Giải bài tập 3 trang 56 SGK sinh học 10: Trình bày cấu trúc hóa học và chức năng của phân tử ATP.

Trả lời:

– Cấu trúc hóa học của ATP gồm các thành phần: bazo nitơ ađênin, đường ribôzơ và 3 nhóm phốtphat. 

– Chức năng của phân tử ATP:

+ Tổng hợp nên các chất hóa học cần thiết cho tế bào.

+ Vận chuyển các chất qua màng.

+ Sinh công cơ học.

Giải bài tập 4 trang 56 SGK sinh học 10:  Giải thích khái niệm chuyển hóa vật chất.

Trả lời:

Chuyển hóa vật chất là tập hợp các phản ứng sinh hóa xảy ra bên trong tế bào.

Từ khóa: ,