Bài 16: Nước biển và đại dương

BÀI 16: GIẢI BÀI TẬP NƯỚC BIỂN VÀ ĐẠI DƯƠNG

(Bài dành riêng cho ban nâng cao)

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

1. Một số tính chất của nước biển và đại dương:

– Thành phần và tỉ trọng của nước biển:

+ Thành phần: Chất muối, khí, chất hữu cơ

+ Tỉ trọng lớn hơn nước ngọt, độ muối càng cao tỉ trọng càng lớn.

– Nhiệt độ của nước biển: Giảm dần theo độ sâu (chỉ đến 3000m), giảm dần từ Xích đạo về cực, thay đổi theo mùa do ảnh hưởng cùa dòng biển.

2. Vai trò của biển và đại dưong đối với đòi sống con người:

– Nguồn cung cấp hơi nước cho khí quyển.

– Tài nguyên: hải sản, khoáng sàn, hoá học.

– Nguồn năng lượng vô tận, nguồn thuỷ nhiệt.

– Giao thông biển.

– Du lịch, dưỡng bệnh, thể thao…

II. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI

Câu 1: Tại sao độ muối ở các đại dương lại thay đổi theo vĩ độ?

Trả lời

Độ muối ở các đại dương thay đổi theo vĩ độ do sự khác nhau về tương quan giữa dộ bốc hơi với lượng mưa và lượng nước sông đổ vào các đại dương:

– Dọc Xích đạo độ muối thấp 34,5%, tuy độ bốc hơi lớn nhưng lượng mưa lớn và lượng nước từ sông ngòi đổ ra đại dương lớn.

– Vùng chí tuyến độ muối cao 36,8% do khí hậu khô nóng, độ bốc hơi lớn, mạng lưới sông ngòi ít phát triển.

– Gần hai cực độ muối thấp 34% chủ yếu do khí hậu lạnh giá hạn chế sự bốc hơi.

Câu 2: Biển và đại dương có vai trò như thế nào đối vói đòi sống con người?

Trả lời

Biển và đại dương có vai trò rất quan trọng đối với đời sống con người:

– Cung cấp nguồn hơi nước vô tận đề sinh ra mây mưa duy trì sự sống; giữ vai trò điều hòa khí hậu cùa Trái Đất.

– Là kho tài nguyên vô giá:

+ Chứa đựng nguồn lợi sinh vật lớn: ở biển và đại dương có trên 160.000 loài động vật và 10.000 loài thực vật.

+ Chứa đựng nguồn khoáng sản phong phú, đa dạng, nhiều loại có trữ lượng lón.

+ Cung cấp nguồn năng lượng thủy triều, thủy nhiệt vô tận.

– Là “chiếc cầu nổi liền các lục dịa với nhau”, là đường giao thông vận tải rộng lớn và thuận tiện trong giao lưu quốc tể.

– Là nơi nghi ngơi, an dưỡng và du lịch hấp dẫn.

III. KIẾN THỨC KHOA HỌC

 Vì sao nước biển có màu xanh ???

Từ khóa: ,