Bài 17: Ô nhiễm môi trường ở đới ôn hòa

ĐỊA LÝ 7 BÀI 17: GIẢI BÀI TẬP Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG Ở ĐỚI ÔN HÒA

I. GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI

Câu 1. Hai ảnh SGK (trang 56) gợi cho em những suy nghĩ gì về vấn đề ô nhiễm không khí ở đới ôn hòa?

Trả lời:

– Ảnh ở hình 17.1: Khí thải ở một khu liên hiệp hóa dầu làm mù mịt cả bầu trời, thải ra nhiều chất độc hại, gây ô nhiễm không khí, gây ra mưa axit.

– Ảnh ở hình 17.2: Mưa axit đã làm cây cối chết khô.

Câu 2. Quan sát các ảnh của SGK (hình 17.3 và 17.4, trang 57), kết hợp với sự hiểu biết của bản thân, nêu một số nguyên nhân dẫn đến ô nhiễm nước ở đới ôn hòa.

Trả lời:

Một số nguyên nhân dẫn đến ô nhiễm nước ở đới ôn hòa:

– Dầu đổ vào biển từ tai nạn của các tàu chở dầu, rửa sàn tàu, tai nạn của các giàn khoan dầu trên biển.

– Nước thải từ các nhà máy đổ vào sông ngòi.

– Lượng phân bón và thuốc trừ sâu dư thừa trên đồng ruộng chảv vào sông, hồ, ngấm vào đất liền.

– Chất thải sinh hoạt từ các đô thị ven biển.

II. GỢI Ý THỰC HIỆN CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CUỐI BÀI

Giải bài tập 1 trang 58 SGK địa lý 7: Hãy nêu những nguyên nhân gây ô nhiễm không khí ở đới ôn hòa.

Trả lời:

Có hai nguyên nhân gây ô nhiễm không khí ở đới ôn hòa:

– Do khói bụi từ các nhà máy và xe cộ thải vào không khí.

– Do bất cẩn khi sử dụng năng lượng nguyên tử làm rò rỉ các chất phóng xạ vào không khí.

Giải bài tập 2 trang 58 SGK địa lý 7: Theo thông kê của các nhà khoa học tại hội nghị về môi trường ở La Hay (Hà Lan) vào cuối năm 2000 thì các nước sau đây có lượng khí thải độc hại bình quân đầu người cao nhất thế giới:

– Hoa Kì: 20 tấn/năm/người.

– Pháp: 6 tấn/nãm/người

* Hãy thể hiện các số liệu trên bằng biểu đồ hình cột.

* Tính tổng lượng khí thải của từng nước nói trên trong năm 2000, cho biết số dân của các nước như sau:

– Hoa Kì: 281.421.000 người.

– Pháp: 59.330.000 người

Trả lời:

* Vẽ biểu đồ hình cột, trục tung thể hiện tấn/năm/người, trục hoành thể hiện các nước Hoa Kì và Pháp.

+ Thể hiện đúng các số liệu và địa danh đã cho.

+ Các cột phải có tỉ lệ tương ứng với số liệu đã cho.

+ Số liệu đặt bên trên từng cột, địa danh đặt bên dưới từng cột.

* Tính tổng lượng khí thải của từng nước nói trên trong năm 2000:

+ Hoa Kì: 20 tấn/năm/người x 281.421.000 người = 5.628.420.000 tấn.

+ Pháp: 6 tấn/năm/người x 59.330.000 người = 355.980.000 tấn

III. CÂU HỎI TỰ HỌC

1. Nguyên nhản gây ô nhiễm không khí ở đới ôn hoà là do:

A. Sự phát triển của các phương tiện giao thông vận tải.

B. Sự tập trung với mật độ cao dân số đô thị.

C. Váng dầu ở vùng ven biển.

D. Chất thải sinh hoạt của các khu dân cư.

Trả lời: Chọn A

2. Nguyễn nhân tạo ra “thủy triều đen” là:

A. Chất thải sinh hoạt.

B. Dầu loang trên biển.

C. Hóa chất thải ra từ khu công nghiệp.

D. Thuốc trừ sâu dư thừa thải ra.

Trả lời: Chọn B

Từ khóa: , ,